Spółka cywilna - czy to się opłaca?

21 września 2022
Udostępnij:

W poszukiwaniu odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca staje przed nie lada wyczynem. W poprzednim artykule, przedstawione zostały różne możliwości w kwestii wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak:

- spółka cywilna;
- jednoosobowa działalność gospodarcza;
- spółki osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna;
- spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa gospodarczego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Tym samym wcześniejszy wpis traktował o jeden z popularniejszych form prowadzenia działalności tj. jednoosobowa działalność gospodarcza.

Dzisiejsza publikacja poświęcona jest spółce cywilnej, która w polskim porządku prawnym funkcjonuje na podstawie art. 860 Kodeksu cywilnego.

Na wstępie należy zaznaczyć, że spółka cywilna mylnie traktowana jest jako spółka i nie została uregulowana w Kodeksie Spółek Handlowych. W rzeczywistości jest ona umową, przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Jest ona niewątpliwie najbardziej odformalizowanym sposobem prowadzenia działalności przez dwie lub więcej osób.

Spółka cywilna może zostać zawiązana zarówno przez osoby fizyczne, osoby prawne, jak i osoby fizyczne wspólnie z osobami prawnymi.

Do jej zalet można zaliczyć:

- odformalizowane procedury rozpoczęcia działalności;
- uproszczona księgowość;
- niski koszt założenia;
- możliwość przekształcenia w inną spółkę;
- spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, dlatego też podmiotem wszelkich praw i obowiązków są jej wspólnicy.

Wybierając tę formę prowadzenia działalności, powinno się pamiętać, w jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania.

Otóż w spółce cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem w związku z tym, jeżeli zadłużenie przekroczy możliwości finansowe spółki lub jej majątek, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zadłużenie solidarnie. A ewentualni wierzyciele mogą zwrócić się do jednego, kilku wspólników lub wszystkich wspólników jednocześnie z żądaniem spełnienia należnego im świadczenia.

Jak wcześniej wspomniano do powołania spółki cywilnej, wymagane jest zawarcie umowy pomiędzy tworzącymi ją wspólnikami. Sama umowa może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej, jednakże w przypadku, gdy wkładem wspólnika do spółki jest nieruchomość, niezbędne będzie zawarcie jej w formie aktu notarialnego – ewentualna jej zmiana również będzie wymagała formy aktu notarialnego.

Umowa spółki cywilnej powinna przede wszystkim wskazywać cel, jaki ma zostać osiągnięty przez wspólników lub cel, do jakiego wspólnicy dążą. Tym samym osiągnięcie założonego celu powoduje wygaśnięcie spółki z powodu wykonania jej umowy.

Elementami, które powinna zawierać umowa spółki cywilnej, są:

- data i miejsce jej zawarcia;
- nazwa i siedziba spółki;
- informacja o wspólnikach;
- okres, na jaki zawierana jest spółka, jeżeli został on określony;
- cel gospodarczy oraz sposób, w jaki ma zostać osiągnięty;
- kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) dopasowane do rodzaju działalności;
- postanowienia dotyczące zmiany jej umowy;
- informacje o wnoszonych wkładach;
- zapisy dotyczące udziałów w stracie oraz podziału zysków;
- sposób reprezentacji spółki;
- obszar jej działania.
- inne, dodatkowe postanowienia, uzgodnione pomiędzy wspólnikami;
- podpisy obydwu stron umowy spółki cywilnej.

 Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej nazwiska (firmy) jej wspólników, ze wskazaniem, że zawarli oni spółkę cywilną. Nazwę spółki cywilnej należy odróżnić od nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego w jej ramach. Nazwa przedsiębiorstwa nie musi odnosić się do wspólników.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i nie jest samodzielnym podmiotem prawa, nie może również posiadać własnego mienia. To jej wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo, a samej spółce nie przysługuje status przedsiębiorcy, choć ma ona nadany numer NIP oraz REGON.

Należy pamiętać, że sama spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a są nimi wspólnicy. Dlatego każdy ze wspólników będzie osobno odprowadzał podatek dochodowy, jaki osiągnie ze spółki. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatku VAT. Tutaj podatnikiem podatku od towarów i usług jest sama spółka, a nie jej wspólnicy.

Księgowość w spółce cywilnej może być rozliczana na podstawie księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub pełną księgowość, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Jednak pełna księgowość staje się obowiązkowa, gdy przychody netto przekraczają 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki w roku rozliczeniowym.

Wspólnicy spółki cywilnej mogą skorzystać z jednej z kilku form opodatkowania:

- na zasadach ogólnych,
- w formie podatku liniowego,
- w formie karty podatkowej,
- w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rejestracja spółki cywilnej jest stosunkowo prosta i polega na wykonaniu kilku czynności, takich jak:

- złożenie przez każdego wspólnika własnego wniosku rejestracyjnego do CEIDG;
- podpisania umowy spółki;
- zgłoszenia zawiązania spółki do GUS, celem uzyskania numeru REGON;
- wypełnieniu zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego, celem uzyskania numeru NIP;
- uzupełnieniu danych w CEIDG o uzyskane numery NIP i Regon.

Czy spóła cywilna to odpowiednia forma prawna dla prowadzenia działalności? Nie można na to jednoznaczenie odpowiedzieć, należy uważnie przeanalizować warunki, w jakich ma być prowadzona działalność, natomiast można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że nie będzie to dobry wybór w przypadku prowadzenia działalności w branżach związanych z dużym ryzykiem biznesowym lub prawnym.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, zmiany podatkowe, podatki, prawa pracownika częstochowa, przedsiębiorca, jak założyć firmę, firma,

Apl. adw. Bartłomiej Ryś

Sprawdź również

29 maja 2024

Obowiązki Przedsiębiorcy w Zakresie Przepisów AML w Polsce

Wprowadzenie  W obliczu rosnącego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polskie prawo nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z ...

Więcej
29 maja 2024

Dlaczego Twoja firma musi mieć Compliance?

   W dzisiejszym dynamicznym środowisku regulacyjnym, branża gospodarowania odpadami staje przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z przestrzeganiem przepisów...

Więcej
24 maja 2024

Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa

W świecie biznesu, gdzie rywalizacja jest często zacięta, a innowacje stanowią kluczowy element sukcesu, zachowanie poufności i ochrona własnych pomysłów stają się nieodłącz...

Więcej
Z ostatniej chwili
29 maja 2024

Obowiązki Przedsiębiorcy w Zakresie Przepisów AML w Polsce

Wprowadzenie  W obliczu rosnącego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polskie prawo nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z ...

Więcej