Jak zostać przedsiębiorcą w 2022 roku?

15 września 2022
Udostępnij:

Zostanie w Polsce przedsiębiorcą może wydawać się trudne, jednak samo założenie biznesu nie jest, aż tak skomplikowane. Poniżej, została przeprowadzona krótka analiza jak otworzyć własną działalność.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa gospodarczego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednią nazwę działalności, stworzyć przemyślany i dopracowany biznesplan oraz wybrać odpowiednią formę prawną dla przedsiębiorstwa.

Do wyboru jest kilka form umożliwiających prowadzenie działalności:

 • spółka cywilna;
 • jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • spółki osobowe takie jak: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna;
 • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna;

Wybór poszczególnych form prowadzenia działalności jest bardzo indywidualny i będzie zależał od takich czynników jak:

 • przychody, jakie będzie generowała przyszła działalność;
 • prowadzenie działalności samemu, czy ze wspólnikiem;
 • ryzyko, jakie wiąże się z prowadzeniem działalności;
 • rodzaj działalności.

W tej publikacji przedstawiona zostanie najpopularniejsza i najprostsza forma prowadzenie działalności, czyli – jednoosobowa działalność gospodarcza.

Tytułem wstępu należy zaznaczyć, że w Polsce istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Jeżeli przychody z działalności będą niewielkie (w 2022 r. przychody nie mogą przekroczyć 1505 zł), to taką drobną działalność można prowadzić bez dodatkowych formalności oraz bez potrzeby rejestracji jako przedsiębiorca.

Warunkiem jak wyżej wymieniono, jest przychód z działalności, któy nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% minimalanego wynagrodzenia, działalność jest prowadzona przez osobę fizyczną, nie jest wykonywana w ramach spółki cywilnej. Prowadzenie działalności nie wymaga zezwoleń/koncesji oraz korzystający nie wykonywał działalności gospodarczej w ciągu 60 miesięcy.

Wracając jednak do jednoosobowej działalności gospodarczej, jak wspomniano wcześniej, jest ona jedną z najczęściej wybieranych form prawnych prowadzenia działalności, która sprawdzi się w przypadku mikro i małych firm, a ich prowadzenie nie wiąże się z dużym ryzykiem.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku, jednoosobowa działalność gospodarcza jest zorganizowaną działalnością zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jej zaletami są:

 • brak kosztów założenia;
 • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa;
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej;
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków;
 • niski koszt obsługi księgowej;
 • ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Do wad zaliczyć można:

 • odpowiedzialność całym majątkiem;
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS;
 • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem.

Należy odnotować, że nie można równolegle prowadzić dwóch jednoosobowych działalności gospodarczych, natomiast poprzez dodanie odpowiednich PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) w CEIDG można rozszerzyć działalność o nowe gałęzie pozwalające na prowadzenie jej w nowych zakresach.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku o wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a dokładnie (CEIDG-1). Można tego dokonać na jeden z kilku sposobów – podczas wizyty w urzędzie gminy lub miasta, listownie, jak również przez Internet. Każdy z powyżej opisanych sposobów jak wcześniej wspomniano, jest zwolniony z jakichkolwiek opłat. Złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoczesnym zgłoszeniem o nadanie numeru NIP i REGON.

Jeżeli wybraną formą rejestracji jest rejestracja działalności przez Internet, będzie niezbędne posiadanie jednej z dwóch opcji poświadczenia tożsamości w innym przypadku i tak będzie konieczna wizyta w urzędzie, celem podpisania wniosku. Aby uniknąć tej sytuacji, należy posiadać podpis elektroniczny (który jest płatny), albo profil zaufany (który jest bezpłatny) o ile składający wniosek posiada konto w jednym z popularnych w Polsce banków.

Do wniosku o wpis do CEIDG będą potrzebne następujące dane:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany;
 • wszystkie posiadane obywatelstwa;
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane;
 • miejsce zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą;
 • nazwę zakładanej działalności – musi zawierać imię i nazwisko zakładającego;
 • nazwę skróconą;
 • kody PKD – dopasowane je do rodzaju działalności oraz jej kod przeważający;
 • planowaną liczbę zatrudnianych pracowników;
 • datę rozpoczęcia działalności;
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą;
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zakładającego.

Wpis będzie dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, co ma miejsce nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym wpłynął wniosek o wpis.

Z chwilą zamieszczenia wpisu w CEIDG można zacząć prowadzić działalność gospodarczą.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, zmiany podatkowe, podatki, prawa pracownika częstochowa, przedsiębiorca, jak założyć firmę, firma, adwokat

 

Apl. adw. Bartłomiej Ryś

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej