Obsługa korporacyjna

W ramach obsługi korporacyjnej Kancelaria Lewcio & Marciniak zapewnia bieżące doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Tworzymy dokumentację wewnętrzną, jak również zapewniamy aby działalność organów spółki (np. zarządu lub rady nadzorczej) była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Kancelaria specjalizuje się w prawie zobowiązań. Dla nas najważniejszym jest aby tworzone lub opiniowane przez nas umowy zawsze maksymalnie zabezpieczały interesy naszych Klientów. Jeżeli natomiast nie mamy wpływu na treść proponowanej umowy to dokonując jej opiniowania naszym celem jest, aby Klient świadomie mógł przeanalizować ryzyko gospodarcze łączące się z kontraktem i na tej podstawie mógł podjąć trafną w danych warunkach decyzję co do zaciągnięcia lub nie, danego zobowiązania.

Każdy Klient ma inne potrzeby a każda umowa ma swoją specyfikę, dlatego tworząc umowy nigdy nie korzystamy z rozwiązań gotowych, a każdy przygotowywany przez nas kontrakt staramy się „uszyć na miarę” w sposób najlepiej dopasowany do potrzeb Klienta. Umiejętnie wykorzystujemy korzyści wynikające z zasady swobody umów w obrocie gospodarczym tworząc klauzule i zapisy optymalnie chroniące interes klienta, częstokroć sięgając do konstrukcji umów nienazwanych (pozakodeksowych).

W razie potrzeby klienta możliwa jest organizacji dyżurów prawnych w siedzibie Klienta lub bieżące konsultacje w drodze telekonferencji.