Postępowania upadłościowe i restrukturyzacje

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem utraty przez podmiot płynności finansowej – czasem w sposób zupełnie niezawiniony przez osoby zarządzające. W niektórych przypadkach jedyną możliwością utrzymania się podmiotu na rynku jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w jednej z kliku dostępnych form tego postępowania.

Restrukturyzacja pozwala powstrzymać działania agresywnie działających wierzycieli, ustalić wykonalny sposób spłaty zobowiązań i chroni podmiot przez bankructwem. Prawidłowo przeprowadzone i zakończone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na oddłużenie podmiotu, zawarcie porozumienia co do spłaty zobowiązań i umożliwia dalsze funkcjonowanie na rynku.

W pewnym skrajnych przypadkach dochodzi jednak do trwałej i nieodwracalnej niewypłacalności podmiotu – wówczas konieczne jest złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Kancelaria zapewnia doradztwo zakresie zainicjowania i prowadzenia postępowania upadłościowego, jak również przeciwdziała samowoli syndyków w zakresie sprzedaży majątku stanowiącego masę upadłości.