Postępowania upadłościowe i restrukturyzacje

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem utraty przez podmiot płynności finansowej – czasem w sposób zupełnie niezawiniony przez osoby zarządzające. W niektórych przypadkach jedyną możliwością utrzymania się podmiotu na rynku jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w jednej z kliku dostępnych form tego postępowania.

Restrukturyzacja pozwala powstrzymać działania agresywnie działających wierzycieli, ustalić wykonalny sposób spłaty zobowiązań i chroni podmiot przez bankructwem. Prawidłowo przeprowadzone i zakończone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na oddłużenie podmiotu, zawarcie porozumienia co do spłaty zobowiązań i umożliwia dalsze funkcjonowanie na rynku.

W pewnym skrajnych przypadkach dochodzi jednak do trwałej i nieodwracalnej niewypłacalności podmiotu – wówczas konieczne jest złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Kancelaria zapewnia doradztwo zakresie zainicjowania i prowadzenia postępowania upadłościowego, jak również przeciwdziała samowoli syndyków w zakresie sprzedaży majątku stanowiącego masę upadłości.

Artykuły powiązane

21 kwietnia 2022

Inwigilacja majątków poprzez zmianę ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zmian w księgach wieczystych. Projekt ten, przygotowany został przez resort sprawiedliwości i zakłada nowelizację dwóch przepisó...

Więcej
13 marca 2022

Restrukturyzacja – co musisz o niej wiedzieć, kiedy prowadzisz firmę.

Restrukturyzacja to dla wielu sposób na wyjście z długów i patowej sytuacji w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo. Pamiętajmy, że jeśli tylko mamy obawy związane z p...

Więcej
10 marca 2022

ODDŁUŻENIE DLA KAŻDEGO – „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA”

Od 24 marca 2020 roku obowiązują nowe przepisy Prawa Upadłościowego, które znacznie upraszczają możliwość skorzystania z dobrodziejstwa jakim jest tzw. „upadłość konsu...

Więcej
Z ostatniej chwili
8 grudnia 2022

Zniesienie współwłasności – na czym polega?

Współwłasność jest to stan, w którym własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, zaś zniesienie współwłasności zakłada likwidację tego stanu. Zgodn...

Więcej