Nieruchomości i inwestycje budowlane

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Lewcio Marciniak obsługują wszelkie aspekty prawne w zakresie rynku nieruchomości i  prawa ściśle z nim powiązanymi jak, chociażby podatki od nieruchomości, transakcje handlowe, umowy, finanse, proces inwestycyjny itd.

Usługi prawne w tym zakresie kierujemy do najemców, wynajmujących, deweloperów, właścicieli nieruchomości, spadkobierców i spadkodawców, współwłaścicieli, firm budowlanych, generalnych wykonawców, podwykonawców, obdarowanych i darujących, Funduszy inwestycyjnych, trustów.

Doradzamy i prowadzimy sprawy z zakresu:

 • nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości;
 • umowach najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego;
 • procesach spadkowych, w których w skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości;
 • przymusowego lub konsensualnego wyjścia ze współwłasności nieruchomości;
 • podziału dorobkowego małżonków majątku obejmującego nieruchomości;
 •  nabywaniu nieruchomości przez podmioty zagraniczne;
 • nabywaniu nieruchomości za granicą przez rezydentów i nie rezydentów;
 • weryfikacji umów finansowania procesów inwestycyjnych;
 • audytu nieruchomości;
 • przekształcenia nieruchomość;
 • dziedziczenia nieruchomości;
 • zbywania odziedziczonych nieruchomości;
 • działalności hotelarskiej;
 • transakcjach związanych z finansowaniem nieruchomości;
 • komercjalizacji;
 • kwestiach podatkowych dotyczących nieruchomości;
 • uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie;
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej