Obsługa prawna cudzoziemców

Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna w Częstochowie oraz Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna w Warszawie posiadają adwokatów w Częstochowie, oraz w Warszawie, specjalizujących się w obsłudze prawnej cudzoziemców.

Nasza oferta w tym zakresie dotyczy wszelkich aspektów związanych z funkcjonowaniem obywateli innych Państwa na terytorium Polski. W szczególności prowadzimy sprawy o zgodę na pobyt stały lub tymczasowy, pomagamy w organizacji życia prywatnego oraz zawodowego. Kancelaria udziela również porad prawnych dotyczących prowadzenia biznesu na terytorium Polski. Możliwe jest tu w szczególności przeniesienie działalności gospodarczej z innego Państwa do Polski, lub otwarcie nowego biznesu na terytorium kraju.

Artykuły powiązane

26 kwietnia 2022

Czy tymczasowe aresztowanie jest zawsze konieczne?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych, celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Zdarza się zazwyczaj, iż osoby ...

Więcej
21 kwietnia 2022

Inwigilacja majątków poprzez zmianę ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zmian w księgach wieczystych. Projekt ten, przygotowany został przez resort sprawiedliwości i zakłada nowelizację dwóch przepisó...

Więcej
12 kwietnia 2022

Zmiany w Kodeksie pracy. Pracodawców czekają nowe obowiązki.

Nowelizacja przepisów prawa pracy jest wynikiem konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejs...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej