Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

11 marca 2024
Udostępnij:

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady towaru lub świadczonej usługi. W niniejszym artykule zostanie omówiona istota rękojmi w polskim prawie oraz prawa i obowiązki stron w tym kontekście.

Kiedy rękojmia ma zastosowanie?

Rękojmia dotyczy przede wszystkim umów sprzedaży towarów i umów o świadczenie usług.  Rękojmia w zakresie sprzedaży pojazdów związana jest z ukrytymi wadami fizycznych lub prawnymi pojazdu. Za wadę fizyczną przedmiotu można uznać brak właściwości pojazdu, o której sprzedawca czy właściciel serwisu samochodowego zapewniał kupującego w momencie zawarcia umowy. Dla przykładu – podczas sprzedaży samochodu sprzedawca zapewnił, że samochód posiada sprawną skrzynię biegów, a po zakupie lub dokonanej naprawie, podczas użytkowania auta skrzynia ta funkcjonuje wadliwie. W przypadku wad prawnych może to być sytuacja, w której samochód został sprzedany, a nie był on własnością sprzedającego.

Okres, w którym możesz skorzystać z instytucji rękojmi

Co do zasady, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jednocześnie, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednakże w przypadku, gdy kupującym jest konsument – bieg przedawnienia nie może skończyć się przed upływem 2 lat od wydania rzeczy. W praktyce jednak, w przypadku wykrycia wady ukrytej przez kupującego zaleca się niezwłoczne podjęcie działań celem obrony swoich praw, zwłaszcza, że upływ czasu sprzyja ochronie sprzedawcy.

Prawa kupującego

Kupujący/zamawiający usługę (np. naprawę części samochodowej), stwierdzając wadę ukrytą pojazdu, nabywa roszczenie względem sprzedawcy. Jedynie przykładowo kupujący może żądać obniżenia ceny zawartej w umowie lub nawet odstąpić od zawartej umowy i żądać zwrotu całości zapłaconej kwoty czy wymiany wadliwej części. Stwierdzone wady pojazdu winny korespondować z roszczeniami. Przykładowo – niezasadnym będzie złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez kupującego w sytuacji, jeżeli wada pojazdu jest nieistotna.

Zakupiłeś niesprawny pojazd lub po odebraniu samochodu z warsztatu, twoje auto nadal nie jest sprawne i zastanawiasz się, jakie działania możesz podjąć? Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Lewcio & Marciniak świadczy kompleksowe usługi prawne z prawa motoryzacyjnego na każdym etapie sprawy.

Niniejszy wpis powstał przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej