Wealth advisory - firmy i majątek rodzinny

W tym obszarze praktyk Kancelarii Lewcio Marciniak związanej z Wealth Advisory zajmuje się:

  • Tworzeniem i reorganizacją struktur majątkowych;
  • Budowaniem i zabezpieczeniem portfela inwestycyjnego;
  • Sukcesją rodzinną;
  • Zabezpieczeniem majątkowym;
  • Zmianą rezydencji podatkowej;
  • Organizacją i wdrożeniem biznesu na zagranicznych rynkach;

W ramach specjalizacji Wealth Advisory eksperci Kancelarii Prawnej Lewcio & Marciniak w tym adwokat Marcin Lewcio doradzają w budowaniu i zabezpieczeniu prawnym struktur krajowych i międzynarodowych aktywów. Pracowaliśmy w obszarze budowy międzynarodowych Trustów, fundacji czy stosunków opartych na zasadach powiernictwa. Posiadamy również wiedzę i doświadczenie wsparte kooperacją z kancelariami prawnymi w wielu państwach Europy i Ameryki w zakresie tworzenia międzynarodowych struktur gospodarczych i inwestycyjnych.

Podejmując się procesów o charakterze międzynarodowym, reprezentujemy klientów w aspektach prawnych, finansowych i biznesowych zapewniając wsparcie negocjacyjne w każdym z tych obszarów i na każdym etapie podejmowanych działań. 

Swoim klientom oferujemy wsparcie nie tylko w obszarze inwestycyjnym, ale również w działaniach mających na celu uporządkowanie i zachowanie majątku rodzinnego w ramach sukcesji.

W każdym z powyższych obszarów, nader istotna kwestia to zabezpieczenie majątku dlatego tworzenie, czy reorganizacja struktur majątkowych i inwestycyjnych jest dla nas szczególnym priorytetem.

Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej