Compliance i ład korporacyjny

W ramach specjalizacji działu oferujemy mechanizmy nadzoru korporacyjnego, budowane dla potrzeb i pod indywidualne zamówienie naszych Klientów, z uwzględnieniem branży, w jakiej oni działają oraz momentu cyklu rozwoju przedsiębiorstwa, w jakim w danym momencie się ono znajduje, przy uwzględnieniu dynamiki jego wzrostu po to, aby wprowadzony system mógł służyć firmie przez długie lata.

Wprowadzamy plany compliance w zakresie ochrony przedsiębiorstwa przed działaniami niepożądanymi, ze źródeł pochodzących z zewnątrz jak też wewnątrz organizacji.  

Specjalnie na potrzeby naszych klientów wdrażamy odpowiednie rozwiązania biznesowe, które poparte są wieloletnim doświadczeniem. Doskonale wiemy, jakie rozwiązana potrzebne są danej branży. Zawsze podchodzimy do konkretnej firmy indywidualnie, co sprawia, że nasi Klienci czują się bezpiecznie oraz pewnie w podejmowanych działaniach. Proponowane przez nas rozwiązania znacznie przyczynią się do usprawnienia bieżącej działalności oraz wdrożenia rozwiązań na przyszłość.

W ramach działu podejmujemy się m.in. czynności podlegających na:

 • Analizie firmy i dopasowaniu dla niej odpowiedniej formy prawnej;
 • Optymalizacji procedur korporacyjnych celem zwiększenia przychodów i uszczelnienia wydatków;
 • Wprowadzaniu procedur służących zwiększeniu wydajności firmy;
 • Zarządzaniu pracownikami w celu zwiększenia efektywności ich pracy oraz przywiązania do firmy przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka pochodzącego z ich strony, a polegających na działaniach dywersyjnych, oszustwach, wyciekach danych, współpracy z konkurencją, podkopywaniem morale załogi firmy;
 • Wprowadzeniu procedur i systemu wczesnego ostrzegania przed oszustwami pochodzącymi z wewnątrz jak też z zewnątrz firmy;
 • Weryfikacji trafności przypisywania pracowników do funkcji, jakie wykonują przy wykorzystaniu metody DISC;
 • Badaniu dojrzałości pracownika i zażyłości jego relacji z organizacją poprzez weryfikację kompetencji (wiedza, umiejętności, doświadczenie) oraz zaangażowania (wytrwałość, chęć do pracy, motywacja) po to by następnie wskazać Ci jak prawidłowo nim zarządzać (test Blancharda);
 • Zabezpieczaniu majątku firmy, jak i właściciela;
 • Zabezpieczaniu firmy na wypadek choroby lub śmierci wspólnika;
 • Analizie i wdrażaniu odpowiednich umów z kontrahentami oraz pomoc w ich negocjacji;
 • Analizie oraz dopasowywaniu odpowiednich mechanizmów optymalizacji podatkowej;
 • Analizie oraz wdrażaniu odpowiednich umów, regulaminów i kodeksów dla pracowników pod kątem zajmowanego przez nich stanowiska;
 • Wprowadzaniu odpowiednich zabezpieczeń chroniących know – how firmy;
 • Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań chroniących odpowiedzialność właściciela, jak i zarządu w razie wypadku pracownika;
 • Regulacji związanych z zabezpieczeniem danych osobowych w firmie;
 • Ochrony oraz wyceny znaków towarowych;
 • Odzyskiwaniu zaległych należności, sprawdzaniu potencjalnych kontrahentów oraz wprowadzaniu mechanizmów zabezpieczających przed nierzetelnymi płatnikami;
 • Pomocy w przeprowadzeniu sprzedaży udziałów w firmie przy zakupie nowej.
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej