Prawo pracy i kontrakty menadżerskie

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Prawnej Lewcio & Marciniak specjalizują się w obsłudze prawa pracy z produktami dedykowanymi dla rynku pracownika i rynku pracodawcy. 

Kluczowe działania i usługi w zakresie specjalizacji to:

  • Opinie prawne;
  • Konstruowanie wszelkiego rodzaju umów w tym w szczególności umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie;
  • Negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi;
  • Porozumienia, regulaminy pracy;
  • Prowadzenie postępowań sądowych;
  • Doradztwo w postępowaniach z Państwową Inspekcją Pracy;
  • Wsparcie w obszarze BHP;
  • Przeprowadzanie procesów restrukturyzacyjnych i racjonalizacyjnych w zakładach pracy ;
  • Doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form;
  • Audyty prawne;

Układamy i wprowadzamy programy compliance zabezpieczające przed występowaniem ryzyka w działalności zakładu pracy oraz ustanawiające procedury w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej