Prawo pracy i kontrakty menadżerskie

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Prawnej Lewcio & Marciniak specjalizują się w obsłudze prawa pracy z produktami dedykowanymi dla rynku pracownika i rynku pracodawcy. 

Kluczowe działania i usługi w zakresie specjalizacji to:

  • Opinie prawne;
  • Konstruowanie wszelkiego rodzaju umów w tym w szczególności umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie;
  • Negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi;
  • Porozumienia, regulaminy pracy;
  • Prowadzenie postępowań sądowych;
  • Doradztwo w postępowaniach z Państwową Inspekcją Pracy;
  • Wsparcie w obszarze BHP;
  • Przeprowadzanie procesów restrukturyzacyjnych i racjonalizacyjnych w zakładach pracy ;
  • Doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form;
  • Audyty prawne;

Układamy i wprowadzamy programy compliance zabezpieczające przed występowaniem ryzyka w działalności zakładu pracy oraz ustanawiające procedury w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Artykuły powiązane

9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
9 lipca 2024

Konsekwencje łamania przepisów dotyczących ustawy o ochronie sygnalistów - wszystko co musisz wiedzieć

Ustawa o ochronie sygnalistów ma na celu zapewnienie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, zwanych sygnalistami. Chroni ich przed represjami i zapewnia mechani...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej