Prawo pracy i kontrakty menadżerskie

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Prawnej Lewcio & Marciniak specjalizują się w obsłudze prawa pracy z produktami dedykowanymi dla rynku pracownika i rynku pracodawcy. 

Kluczowe działania i usługi w zakresie specjalizacji to:

  • Opinie prawne;
  • Konstruowanie wszelkiego rodzaju umów w tym w szczególności umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie;
  • Negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi;
  • Porozumienia, regulaminy pracy;
  • Prowadzenie postępowań sądowych;
  • Doradztwo w postępowaniach z Państwową Inspekcją Pracy;
  • Wsparcie w obszarze BHP;
  • Przeprowadzanie procesów restrukturyzacyjnych i racjonalizacyjnych w zakładach pracy ;
  • Doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form;
  • Audyty prawne;

Układamy i wprowadzamy programy compliance zabezpieczające przed występowaniem ryzyka w działalności zakładu pracy oraz ustanawiające procedury w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej