Struktury gospodarcze i procesy M&A

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek zyskuje coraz większą popularność. Rzeczywiście, prowadzenie działalności gospodarczej wspólnie z innymi osobami zwiększa szanse, na osiągniecie sukcesu w biznesie. Niestety, wielu przedsiębiorców nie wie, że prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej, a nawet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, narażają się na duże ryzyko ponoszenia osobistej odpowiedzialności (w tym także majątkiem rodzinnym) za ewentualne niepowodzenie przedsięwzięcia.

W przypadku wyżej opisanych spółek także śmierć jednego ze wspólników może spowodować poważne zakłócenia funkcjonowania firmy, a w skrajnych przypadkach nawet upadek dobrze funkcjonującego biznesu.

Dlatego doradzimy Ci, jaka forma prawna będzie najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy. Po przeprowadzeniu audytu prawnego oraz ustaleniu, jakie są Twoje priorytety, (np. maksymalne bezpieczeństwo wspólników, zapewnienie sukcesji, ciągłość funkcjonowania podmiotu) pomożemy Ci podjąć decyzję co do wyboru optymalnej formy prawnej.

Jednym z proponowanych przez nas rozwiązań jest przekształcenie do formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, czyli spółki komandytowej z udziałem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Możemy przedstawić Ci także wiele innych bardziej nietypowych rozwiązań, adekwatnych do Twoich potrzeb oraz sytuacji gospodarczej.

Następnie przedstawimy Ci drogę dojścia do ostatecznej formy prawnej, przedstawiając wady i zalety proponowanych rozwiązań. Zadbamy o to, aby proponowane rozwiązanie było dla Ciebie korzystne podatkowo. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to kancelaria przygotuje i wystąpi z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej, aby żaden organ podatkowy nie mógł zakwestionować w późniejszym okresie zgodności z prawem przyjętego sposobu zmiany formy prawnej.

Po podjęciu przez Ciebie ostatecznej decyzji kancelaria przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty, w tym umowy oraz wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz podejmie się reprezentacji w postępowaniu rejestrowym.

Dział prawa handlowego i przekształceń struktur gospodarczych m.in.:

  • Przeprowadzi audyt formy prawnej prowadzonej przez Ciebie firmy ze wskazaniem ryzyka gospodarczego wynikającego z przyjętych rozwiązań;
  • Przygotowuje propozycję rozwiązań dla przyjęcia optymalnej formy prawnej;
  • Wystąpi z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową dla zapewnienia bezpieczeństwa planowanych działań;
  • Przeprowadzi właściwy proces przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa;
  • Zabezpieczy sukcesję firmy zgodnie z Twoimi założeniami;

Reasumując, kancelaria zaproponuje Ci przyjęcie optymalnej formy prawnej dla Twojej firmy z uwzględnieniem specyfiki działalności w Twojej branży oraz dla zabezpieczenia Ciebie i Twojej firmy.

Mając właściwie zabezpieczoną stronę ogranizacyjno-prawną bieżącej działalności gospodarczej, możesz całość swoich sił i myśli skupić na Twojej firmie – my zadbamy o to, aby mogła ona bezpiecznie się rozwijać.

Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej