News & Case Study

Poniżej prezentujemy interesujące poglądy orzecznictwa ze spraw
w których kancelaria odniosła sukces oraz informujemy
o istotnych zmianach w prawie.

 

19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej
13 marca 2023

Zezwolenie na nabycie nieruchomości w Polsce przez spółkę zagraniczną

Nabycie nieruchomości przez podmioty zagraniczne wymaga co do zasady uzyskania stosownego zezwolenia. Zagadnienie to zostało uregulowane w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywan...

Więcej
7 marca 2023

Nowelizacja Kodeksu Karnego na 2023 rok

Nowelizacja Kodeksu Karnego, która wejdzie w życie w dniu 1 października 2023 roku, wprowadza szereg zmian i nowych przepisów. Zakłada się, że zmiany te mają na celu ...

Więcej
1 marca 2023

Lewcio & Marciniak broni zarządu – uniewinnienie w sprawie faworyzowania wierzycieli!

Na portalu rynekprawniczy.pl pojawił sie nowy artykuł Kancelarii Lewcio & Marciniak. Kancelaria Lewcio & Marciniak wywalczyła wyrok uniewinniający dla zarządu sp...

Więcej
23 lutego 2023

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nastąpiło z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wie...

Więcej
21 lutego 2023

Recydywa specjalna: Kiedy kara staje się jeszcze surowsza

Recydywa stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla systemów prawa karnego. Powrót do przestępstwa przez tego samego sprawcę negatywnie wpływa na bezpieczeństwo spo...

Więcej
16 lutego 2023

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Umowa o zakazie konkurencji jest zawierana w celu zobowiązania pracownika do powstrzymywania się przez niego w trakcie trwania stosunku pracy od działalności konkurencyjnej. Zgodni...

Więcej
14 lutego 2023

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Czym jest umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna została uregulowana na mocy art. 389 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jest to rodzaj umowy, przez którą jedna ze...

Więcej
9 lutego 2023

Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie?

Przepisy kodeksu pracy wskazują kilka sytuacji, po zaistnieniu których pracownik może domagać się od pracodawcy finansowej rekompensaty w przypadku naruszenia przez niego ob...

Więcej
9 lutego 2023

Zaoszczędź czas i pieniądze: Poznaj nowe zasady podatku VAT od 2023 roku

  Podatek VAT jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa i jednym z najważniejszych podatków dla polskich przedsiębiorców. W os...

Więcej
5 lutego 2023

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w kodeksie pracy od 2023 roku

Bieżący rok przyniesienie nam szereg zmian w obszarze przepisów prawa pracy. Zmiany te są ściśle związane ze wdrażaniem unijnej dyrektywy dotyczącej tzw. work-life balance, ...

Więcej
1 lutego 2023

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej bez podatku VAT, jeżeli tworzy ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej