Obsługa podatkowa

Kancelaria Lewcio & Marciniak zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i skarbowej oraz postępowania karnego skarbowego. Dokonujemy analizy dokumentacji i dowodów, sporządzamy pisma procesowe, zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołów kontroli.

Występujemy w charakterze pełnomocników przed organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi obu instancji, przygotowujemy środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów i sądów administracyjnych, oraz skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego i skargi do sądów europejskich. Adwokat od spraw podatkowych w Warszawie i Adwokat od spraw podatkowych w Częstochowie zapewnia reprezentację interesów klientów przed Urzędami Skarbowymi, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Krajową Administracją Skarbową, Urzędami Celno - Skarbowymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, czy Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Adwokat od spraw podatkowych w Warszawie i Adwokat od podatków w Częstochowie udziela porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych w podatkach obrotowych (VAT i akcyza), dochodowych (CIT i PIT), oraz w zakresie podatków majątkowych oraz ceł.

Zapewniamy pełne doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców we wszystkich bieżących sprawach podatkowych, w tym:

 • Bieżące doradztwo CIT,
 • Bieżące doradztwo VAT i akcyza,
 • Restrukturyzacje i podatki międzynarodowe,
 • Ceny transferowe,
 • Podatek od nieruchomości,
 • Podatek u źródła,
 • Należyta staranność w VAT,
 • Ulgi podatkowe: Polska Strefa Inwestycji, ulga B+R, IP Box.

Doradzamy w sprawach podatkowych dotyczących działalności i rozliczenia osób fizycznych związanych z PIT, zarówno z perspektywy krajowej, jak i rozliczeń transgranicznych. Nasze doradztwo obejmuje również kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 • Opodatkowania pracowników,
 • PIT dla przedsiębiorców,
 • ZUS,
 • Oddelegowania,
 • Planów motywacyjnych,

Ponadto świadczymy usługi w zakresie rejestracji międzynarodowych klientów dla celów podatkowych w Polsce i prowadzimy sprawy podatkowe.

 • Raportowanie CIT,
 • Raportowanie VAT,
 • Raportowanie PIT i ZUS,
 • Raportowanie VAT w podatku od nieruchomości.

Pracujemy w procesie due diligence, zapewniając wsparcie podczas negocjacji i sporządzania umów. Skupiamy się na każdym istotnym aspekcie podatkowym transakcji, aby zapewnić ochronę interesów naszych klientów. Posiadamy doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz aspektów związanych z cenami transferowymi (sporządzanie dokumentacji, polityka cen transferowych).

 • Podatkowe due diligence,
 • Tax structuring,
 • Wsparcie transakcyjne,
 • Wsparcie w negocjacjach,
 • SPA i pozostała dokumentacja transakcyjna.

Artykuły powiązane

26 kwietnia 2022

Czy tymczasowe aresztowanie jest zawsze konieczne?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych, celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Zdarza się zazwyczaj, iż osoby ...

Więcej
21 kwietnia 2022

Inwigilacja majątków poprzez zmianę ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zmian w księgach wieczystych. Projekt ten, przygotowany został przez resort sprawiedliwości i zakłada nowelizację dwóch przepisó...

Więcej
25 lutego 2022

Wojna = inflacja? Czy kryzys Rosyjsko – Ukraiński odbije się na polskich kieszeniach?

Kancelaria Adwokacka Mokotów, jest piętek 25 lutego 2022 r., drugi dzień wojny Rosyjsko – Ukraińskiej. Cena euro wzrosła do 4,66 za zł, chociaż wczoraj w pierwszym odr...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej