IP Box – ulga podatkowa w Twojej firmie

25 października 2023
Udostępnij:

Kancelaria Prawna Lewcio & Marciniak oferuje usługi z zakresu korzystania z ulgi IP BOX. Jeśli więc jesteś zainteresowany tą kwestią, poniższe informacje powinny okazać się przydatne.

Ulga podatkowa w postaci IP BOX została wprowadzona 23 października 2018 r. na mocy ustawy o zmianie innych ustaw podatkowych. Działa ona od 1 stycznia 2019 r., a polega na tym, iż podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podatku PIT lub CIT.

Warto zaznaczyć, że jest to duża ulga, ze względu na fakt, iż przedsiębiorcy mogą na określonych obszarach zastosować preferencyjne opodatkowanie jedyne 5% zamiast:

- 12/32% dla podatku PIT,

- 19% dla podatku liniowego PIT,

- 9/19% dla podatku CIT.

Ponadto, skorzystanie z ulgi IP BOX pozwala przedsiębiorcom na dokonanie korekt zeznań podatkowych z lat 2019-2022, a także umożliwia odliczenie ponoszonych kosztów przy jednoczesnym zniwelowaniu negatywnego wpływu podwyższonej składki zdrowotnej.

Kto może skorzystać z ulgi IP BOX? Są to przede wszystkim podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową, które są opodatkowane podatkiem PIT lub CIT, tj.:

Podatnicy PIT:

 1. Jednoosobowe działalności gospodarcze;
 2. Wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej;
 3. Przedsiębiorstwa w spadku;

Podatnicy CIT:

 1. Osoby prawne;
 2. Podatkowe grupy kapitałowe;
 3. Spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej;
 4. Jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej.

 Co można zaliczyć do kwalifikowanego IP? Zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT – stanowi on zamknięty katalog, tj:

 • Patent;
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt lecznicy lub produkt ochronny roślin;
 • Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączone prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;
 • Prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • Autorskie prawo do programu komputerowego.

Kto więc może w szczególności skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX?:

 • programista IT,
 • programista maszyn,
 • devops,
 • scrum master,
 • tester automatyzujący,
 • twórca gier,
 • architekt oprogramowania,
 • programista baz danych,
 • UX designer. 

Ile realnie pozwala zaoszczędzić ulga IP BOX?

Podatnicy PIT:

Roczny dochód z kwalifikowanych praw własności

Podatek PIT przed IP BOX

Podatek PIT z IP BOX

Korzyść

100 000 zł

12 000 zł

5 000 zł

7 000 zł

150 000 zł

24 000 zł

7 500 zł

16 500 zł

250 000 zł

56 000 zł

12 500 zł

43 500 zł

 

Podatnicy 9% CIT:

Roczny dochód z kwalifikowanych praw własności

Podatek PIT przed IP BOX

Podatek PIT z IP BOX

Korzyść

100 000 zł

9 000 zł

5 000 zł

4 000 zł

150 000 zł

13 500 zł

7 500 zł

6 000 zł

250 000 zł

22 500 zł

12 500 zł

10 000 zł

 

Podatnicy 19% CIT:

Roczny dochód z kwalifikowanych praw własności

Podatek PIT przed IP BOX

Podatek PIT z IP BOX

Korzyść

100 000 zł

19 000 zł

5 000 zł

14 000 zł

150 000 zł

28 500 zł  

7 500 zł

21 000 zł

250 000 zł

47 500 zł  

12 500 zł

35 000 zł

 

I teraz najlepsze - z uwagi na fakt obowiązywani ulgi od 2019 r. - jeżeli świadczyłeś usługi w powyższym zakresie od wspomnianego roku, możesz dokonać korekt zeznań podatkowych za wszystkie lata, czyli aż do 2019 r., co może dla Ciebie oznaczać znaczny zwrot podatku .

Z naszego doświadczenia z branżą IT wynika, że srednio biorąc pod uwagę zarobki np. programistów jest to łączna kwota około 150 - 200 tysięcy zł do zwrotu z tytułu podatku, jeżeli zdecyzujesz się na IP BOX!

Pamiętaj, że dochód, dla którego można zastosować preferencyjne opodatkowanie IP Box, jest dochodem uzyskanym z kwalifikowanego IP, tj. zgodnie z:

Art. 30ca ustawy o PIT (analogicznie art. 24d ust. 7 ustawy o CIT)

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Należy zatem ze szczególną mocą podkreślić, jak niezwykle korzystną ulgą dla Ciebie jako podatnika jest zastosowanie tego preferencyjnego opodatkowania.

W celu zastosowania ulgi IP BOX – zgłoś się do Kancelarii Prawnej Lewcio & Marciniak w Warszawie, nr tel. 790 767 484, e-mail: kancelaria@lewciomarciniak.pl, adres: 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 31 lok. U6, Fax: (22) 118 99 91 lub w Częstochowie, nr: 790 343 484, e-mail: kancelaria@lewciomarciniak.pl, adres: 42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 172, Fax: (22) 118 99 91

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat. 

logo.jpg (32 KB)

 

 

Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna s.c.

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej