Dlaczego warto mieć Sp. z o.o.?

8 stycznia 2024
Udostępnij:

Dlaczego warto mieć spółkę z o.o.?

            Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która została zawarta w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie ze statystykami z listopada 2023 roku dotyczącymi zakładania nowych podmiotów prowadzących taką działalność, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi aż 16.6%. Jest to najwyższy wynik wśród wszystkich spółek handlowych, jakie zostały wprowadzone w polskim porządku prawnym przez k.s.h. Niezwyciężoną formą prowadzenia własnego biznesu wciąż pozostaje jednoosobowa działalność gospodarcza z wynikiem 77.4%. Jednakże, sporo osób decydując się na założenie działalności gospodarczej, chce jak najbardziej zabezpieczyć swoje interesy. Bezsprzecznie należy stwierdzić, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z powodzeniem zrealizuje wyznaczone powyżej zadanie, odpowiednio dbając o ochronę majątkową wspólników.

 

 Czym tak naprawdę jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

            Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną ze spółek kapitałowych, która została uregulowana w tytule III dziale 1 kodeksu spółek handlowych. Cechą wyróżniającą tę spółkę na tle innych jest kapitał zakładowy, który jest jej immanentnym atrybutem i zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi minimum 5.000 zł.

            Wspomniany kapitał zakładowy to nie tylko początkowy majątek spółki, lecz również wyraz wkładu wniesionego przez jej wspólników. Warto podkreślić, że rzeczony podmiot funkcjonuje za pomocą swoich organów, tj. zarządu – organ wykonawczy, zgromadzenia wspólników – organ uchwałodawczy i względnie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej – organu kontroli, które zostają powołane tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia warunków wymienionych w art. 213 § 2 k.s.h. Istotą spółki jest wyodrębnienie osobowości prawnej samej spółki od osoby wspólników. Jednocześnie przekłada się to na ich ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

 

Ograniczona odpowiedzialność wspólników

            Jak zostało wcześniej wskazane, minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wartość nominalna udziału, czyli minimalna wartość jednego udziału, nie może być niższa niż 50 zł. W przypadku prawidłowego ustalenia i po wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność tylko i wyłącznie do w/w wkładu. Dlatego istotne jest podkreślenie faktu, że wspólnicy nie odpowiadają majątkiem prywatnym za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania, co głównie wpływa na atrakcyjność rzeczonego podmiotu handlowego.

 

Optymalizacja podatkowa

            Jednym z fundamentalnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej jest wybór stosownej formy opodatkowania, która pozwoli uniknąć zbyt dużych i niekorzystnych kwot hamujących rozwój prowadzonej działalności. Obecnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiają podjęcie stosownych działań, które zmniejszą koszty podatkowe. Dlatego też rekomendujemy, by zlecić wykwalifikowanym pracownikom naszej kancelarii optymalizację podatkową dopasowaną do potrzeb.

 

Biznesowa ocena ryzyka

            Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z ryzykiem. Przepisy k.s.h. przewidują poniesienie odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami spółki. Jednakże, w przypadku podjęcia niekorzystnej decyzji, która zakończyła się niepowodzeniem, członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej czy likwidator nie poniesie winy, jeśli przy zachowaniu obowiązku zachowania należytej staranności postąpił lojalnie wobec spółki. Wspomniana reguła została zapożyczona z porządków prawnych państw zachodnich i nazywana jest „business judgement rule” tj. „biznesowa ocena ryzyka”. Rzeczona zasada została zawarta w art. 293 § 3 k.s.h. i z pewnością wpływa na korzyść przedsiębiorców, chcących prowadzić działalność gospodarczą w formie organizacyjno-prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Dwie drogi założenia spółki z o.o.

            Istnieją dwa sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

  1. założenie sp. z o.o. przez Internet – w przypadku wykorzystaniu tego sposobu, koszt założenia rzeczonej spółki zdecydowanie maleje, gdyż nie istnieje potrzeba uiszczenia taksy notarialnej i wypisów. Posiadając podpis kwalifikowany (lub e-PUAP), a także komputer z dostępem do Internetu, wypełniając stosowny formularz można założyć omawianą spółkę.
  2. założenie sp. z o.o. w sposób tradycyjny – zdecydowanie jest to sposób wymagający poświęcenia większej ilości środków. Jednakże dokonując wyboru omawianego sposobu, istnieje pewność, że prawnicy naszej kancelarii w odpowiedni sposób dostosują potrzeby klienta i stworzą umowę dopasowaną do wymagań klienta ewentualnie zaproponują inne, innowacyjne rozwiązania.

 

Wybór formy założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uzależniony od potrzeb jej przyszłych wspólników. Jeśli nie jesteś zdecydowany, co do sposobu jej założenia – nasi prawnicy udzielą porady prawnej i wskazaną, który sposób przyniesie najwięcej korzyści.

 

Podsumowanie

            Nie bez powodu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej wykorzystywana forma organizacyjno-prawna spółek handlowych, która może prowadzić działalność gospodarczą. Oferuje przedsiębiorcom wiele korzyści i umożliwia wprowadzenie stosownych optymalizacji mogących wpłynąć na jej funkcjonowanie. Jeśli jesteś zainteresowany założeniem własnej działalności gospodarczej i prowadzenia jej w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, skontaktuj się z nami – pomożemy.

 Niniejszy wpis powstał przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat.

logo.jpg (32 KB)

 

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej