Minister Zdrowia decyduje o nieprzedawnieniu przestępstw i wykroczeń

17 listopada 2022
Udostępnij:

Zgodnie z rozporządzeniem covidowym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie biegnie przedawnienie karalności w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. Tłumacząc prosto instytucję przedawnienia karalności przestępstw, można powiedzieć, że co do zasady opiera się ona o założenie, iż po określonym ustawowo czasie nie można skazać określonej osoby za przestępstwo.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa karnego bądź karno - skarbowego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

O tyle, o ile co do zasady karalność zbrodni ustaje, jeżeli od czasu jej popełnienia upłynęło lat 20, to już kwestia przedawnienia zobowiązań podatkowych może budzić poważne wątpliwości. Bowiem, jeśli zostanie wszczęte postępowanie karno - skarbowe wobec określonego podmiotu, to jednocześnie wobec niego przestaje biec termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, który to termin przedawnienia wynosi – jak wszyscy doskonale wiedzą – 5 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzegł, iż wprowadzone rozwiązanie z art. 15 zzr rozporządzenia covidowego, jeszcze bardziej może uprości nadużywanie instytucji zawieszenia biegu przedawnienia, gdyż to uregulowanie prawne wyłącza możliwość przedawnienia przestępstwa skarbowego, co tworzy organom podatkowym dogodniejsze warunki do wszczęcia postępowania karnoskarbowego i tym samym nie dopuszcza do przedawnienia się zobowiązania podatkowego[1]. Jak sam podkreśla, iż „nie może ulegać wątpliwości, że rzeczywistym celem działania ustawodawcy jest tu ochrona fiskalnych interesów państwa, polegająca na udaremnieniu przedawnienia zobowiązań podatkowych ponad okres przewidzianych (gwarantowanych) ustawą lat 5[2].

Co w perspektywie konkluzji Rzecznik Praw Obywatelskich oznacza, że możliwość przedawnienia przestępstw i przestępstw skarbowych, uzależnione jest w istocie jedynie od decyzji Ministra Zdrowia, co – w instytucji przedawnienia karalności przestępstw – może naruszać gwarancje realizacji krajowych i międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji; art. 6 ust 1 EKPC1 ; art. 14 ust. 3 MPPOiP2)[3].

 

[1] Pismo Rzecznika Praw Obywatelski Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro [w:] https://bip.brpo.gov.pl/

[2] Pismo Rzecznika Praw Obywatelski Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro [w:] https://bip.brpo.gov.pl/

[3] Pismo Rzecznika Praw Obywatelski Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro [w:] https://bip.brpo.gov.pl/

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, przedskębiorca, minister zdrowia, rozpożądzenie covidowe, przedawnienie karalności, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola

 

 

 

 

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej