Minister Zdrowia decyduje o nieprzedawnieniu przestępstw i wykroczeń

17 listopada 2022
Udostępnij:

Zgodnie z rozporządzeniem covidowym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie biegnie przedawnienie karalności w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. Tłumacząc prosto instytucję przedawnienia karalności przestępstw, można powiedzieć, że co do zasady opiera się ona o założenie, iż po określonym ustawowo czasie nie można skazać określonej osoby za przestępstwo.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa karnego bądź karno - skarbowego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

O tyle, o ile co do zasady karalność zbrodni ustaje, jeżeli od czasu jej popełnienia upłynęło lat 20, to już kwestia przedawnienia zobowiązań podatkowych może budzić poważne wątpliwości. Bowiem, jeśli zostanie wszczęte postępowanie karno - skarbowe wobec określonego podmiotu, to jednocześnie wobec niego przestaje biec termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, który to termin przedawnienia wynosi – jak wszyscy doskonale wiedzą – 5 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzegł, iż wprowadzone rozwiązanie z art. 15 zzr rozporządzenia covidowego, jeszcze bardziej może uprości nadużywanie instytucji zawieszenia biegu przedawnienia, gdyż to uregulowanie prawne wyłącza możliwość przedawnienia przestępstwa skarbowego, co tworzy organom podatkowym dogodniejsze warunki do wszczęcia postępowania karnoskarbowego i tym samym nie dopuszcza do przedawnienia się zobowiązania podatkowego[1]. Jak sam podkreśla, iż „nie może ulegać wątpliwości, że rzeczywistym celem działania ustawodawcy jest tu ochrona fiskalnych interesów państwa, polegająca na udaremnieniu przedawnienia zobowiązań podatkowych ponad okres przewidzianych (gwarantowanych) ustawą lat 5[2].

Co w perspektywie konkluzji Rzecznik Praw Obywatelskich oznacza, że możliwość przedawnienia przestępstw i przestępstw skarbowych, uzależnione jest w istocie jedynie od decyzji Ministra Zdrowia, co – w instytucji przedawnienia karalności przestępstw – może naruszać gwarancje realizacji krajowych i międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji; art. 6 ust 1 EKPC1 ; art. 14 ust. 3 MPPOiP2)[3].

 

[1] Pismo Rzecznika Praw Obywatelski Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro [w:] https://bip.brpo.gov.pl/

[2] Pismo Rzecznika Praw Obywatelski Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro [w:] https://bip.brpo.gov.pl/

[3] Pismo Rzecznika Praw Obywatelski Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro [w:] https://bip.brpo.gov.pl/

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, przedskębiorca, minister zdrowia, rozpożądzenie covidowe, przedawnienie karalności, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola

 

 

 

 

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej