Sprzedaż przedsiębiorstwa

7 listopada 2022
Udostępnij:

Wystartowanie z działalnością gospodarczą wymaga dużego zaangażowania, które zależne jest od planowanego przedmiotu działalności, a więc w jakiej branży zamierzamy prowadzić naszą działalność zarobkową. Już po stworzeniu naszej firmy mogą zdarzyć się sytuacje (natury losowej), powodujące konieczność jej zamknięcia. W takim wypadku istnieje możliwość sprzedaży naszego przedsiębiorstwa jako całości bądź części jego zorganizowanych składników w postaci aktywów i pasywów, bez uszczerbku dla naszej pracy, którą włożyliśmy w powstanie firmy.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


W jaki sposób dochodzi do sprzedania przedsiębiorstwa?


Sprzedaż przedsiębiorstwa ma miejsce poprzez zawarcie umowy co najmniej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W praktyce jednak warto taką umowę zawrzeć w formie aktu notarialnego, w szczególności jest to wymagane, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość.


O czym warto pamiętać?


Co do zasady w myśl art. 55 1 1 k.c. w skład składników zbywanego przedsiębiorstwa mogą wchodzić koncesje, licencje i zezwolenia. W niektórych przypadkach już samą umową sprzedaży można skutecznie je przenieść na nabywcę przedsiębiorstwa. Niemniej jednak prawo administracyjne nie przewiduje ogólnego mechanizmu sukcesji praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, co oznacza, że większość koncesji nie zostanie przeniesiona na nabywcę wyłącznie przez zawarcie umowy sprzedaży ze zbywcą. W konsekwencji zważyć należy, iż przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania w przedmiocie zmiany osoby, która może kontynuować działalność gospodarczą, na którą poprzednikowi udzielono uprzednio koncesji (zmiana podmiotowa decyzji administracyjnej).


Istotne! Sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa jako całości lub części nie podlega opodatkowaniu VAT (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Konkludując, skuteczna sprzedaż przedsiębiorstwa wymaga w pierwszej kolejności skrupulatnego wyszczególnienia i uwzględnienia składników zorganizowanej działalności w umowie sprzedaży. W szczególności warto mieć na względzie te składniki, które stanowią istotę prowadzenia owej działalności gospodarczej. Ważne jest także, iż sporządzana umowa musi zabezpieczyć interes zbywcy i nabywcy, zwłaszcza że nie tylko dochodzi do zbycia aktywów przedsiębiorstwa, ale także do zbycia jego pasywów.

 

[1] M. Habdas [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), red. M. Fras, Warszawa 2018, art. 55(2).

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, przedskębiorca, sprzedaż przedsiębiorstwa, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola

 
Apl. adw. Adrian Waligóra

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej