Mediacja - metoda rozwiązywanie sporów

24 października 2022
Udostępnij:

Mediacja stanowi metodę pozasądowego rozwiązywania sporu. Jest to sposób na wypracowanie przez strony satysfakcjonującego ich kompromisu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów, prowadzonych przez mediatora. Mediator jest bezstronną i neutralną osobą, której głównym zadaniem jest wsparcie procesu komunikacji między stronami oraz pomoc w osiągnięciu przez nie porozumienia.
Można wyróżnić dwa rodzaje mediacji, mianowicie mediację sądową i pozasądową. W mediacji sądowej sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. W przypadku mediacji pozasądowej to strony wybierają mediatora, który im odpowiada.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Mediacja charakteryzuje się takimi zasadami jak:
1. Dobrowolność – oznacza, że mediacja zostanie przeprowadzona wyłącznie wtedy, gdy obie strony wyrażą na nią zgodę. W każdym momencie mogą również zrezygnować z prowadzonych rozmów.
2. Poufność – oznacza, że wszelkie informacje przekazane podczas mediacji są objęte tajemnicą, a więc nie mogą one zostać przekazane żadnej instytucji ani osobie trzeciej. Strony nie mogą także wykorzystać informacji, o których dowiedziały się podczas mediacji w toku ewentualnego procesu sądowego.
3. Bezstronność – oznacza, iż mediator nie faworyzuje żadnej ze stron uczestniczących w mediacjach i w równym stopniu wspiera je w osiągnięciu porozumienia.
4. Szybkość – oznacza, że mediacja trwa krócej niż postępowanie sądowe, a strony mogą dojść do porozumienia już na pierwszym spotkaniu mediacyjnym.


Mediatorem w sprawach cywilnych (w tym też gospodarczych, rodzinnych i prawa pracy) może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, z wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku. Na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych będzie mógł zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki, a ponadto: niekarany za przestępstwo umyślne, co najmniej 26- letni, znający język polski oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

Dodatkowo listy mediatorów mogą prowadzić ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie). Ośrodki mediacyjne samodzielnie określają wymogi, jakie musi posiadać osoba, która chce zostać wpisana na listę danego ośrodka.


Przeprowadzone mediacje mogą doprowadzić do zawarcia ugody sądowej. Wówczas ugoda zawarta przez strony podlega ocenie sądu wyłącznie w przedmiocie, czy jest ona zgodna z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub czy nie zmierza do obejścia prawa.
Bez wątpienia mediacja pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz środków pieniężnych stronom, jak również na wypracowanie satysfakcjonującego je kompromisu.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, kontakty z dzieckiem, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, zmiany podatkowe, podatki, mediacje, prawa pracownika częstochowa,

Aplikant adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej