Jakie prawa ma ojciec po narodzinach dziecka?

8 lipca 2022
Udostępnij:

Mężczyźnie, któremu urodziło się dziecko przysługuje szereg związanych z tym faktem uprawnień. Najważniejsze z nich to urlop ojcowski, zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy, zwolnienie od pracy z tytułu wychowywania dziecka do lat 14.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Ojciec ma również prawo do części urlopu macierzyńskiego bądź urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jak również bez jego zgody nie można zatrudnić ojca opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia w godzinach nadliczbowych, tzw. przerywanym systemie czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni, który można wykorzystać w częściach lub w całości w dowolnie wybranym przez siebie momencie do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Taki sam wymiar urlopu przysługuje w przypadku przysposobienia dziecka, zaś termin liczony jest od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu. Urlop ten jest wyłącznym prawem ojca, a pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu ojcowskiego na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. Taki wniosek powinien być złożony nie później 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługują ojcu dwa dni zwolnienia od pracy, za które zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Należy też pamiętać, że ojciec może dzielić pewne uprawnienia wraz z matką dziecka. W przypadku urlopu macierzyńskiego pierwsze 14 tygodni przysługuje wyłącznie matce dziecka. Jeżeli jednak nie chce ona wykorzystać pozostałej części urlopu, wówczas może to zrobić ojciec wychowujący dziecko (urlop tacierzyński). Nie można podzielić go na części i należy go wykorzystać zaraz po rezygnacji matki z pozostałej części urlopu. Urlop ojcowski oraz urlop tacierzyński przysługują osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. 

Po wykorzystaniu urlopu albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, zarówno matka, jak i ojciec dziecka, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 (w przypadku, gdy matka urodzi jedno dziecka przy jednym porodzie) lub 34 tygodni (w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie).


Urlop rodzicielski we wspomnianym powyżej wymiarze przysługuje obojgu rodzicom. Udziela się go jednorazowo lub maksymalnie w czterech częściach. Wniosek o udzielenie urlopu należy złożyć nie później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia urlopu.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumencka, adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, urlop tacierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, prawa ojca,  sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa paracownika adwoka

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej