Frankowiczu! Nie przegap terminu na zgłoszenie wierzytelności GETIN NOBLE BANK S.A. Masz czas do 21 sierpnia 2023 roku!

12 sierpnia 2023
Udostępnij:

Klienci Getin Noble Bank S.A. z niepokojem przyjęli wiadomość o ogłoszeniu upadłości Banku, zastanawiając się czy i jakie działania powinni podjąć, jeżeli wiązała ich z Getin Noble Bank S.A. umowa kredytu we frankach szwajcarskich.

Wydany w czerwcu 2023 roku wyrok TSUE daje podstawy do żądania od banku w przypadku unieważnienia umowy kredytu, rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych, jeżeli suma wpłat przekraczała kwotę udzielonego kapitału. Może dojść zatem do sytuacji, w której w księgach rachunkowych Banku Frankowicz będzie widniał jako dłużnik, a jednocześnie przy ustaleniu, że umowa kredytu jest nieważna, suma rat uiszczonych dotychczas przez kredytobiorcę przekracza kwotę udzielonego kredytu.  

W wyżej opisanej sytuacji obie strony będą względem siebie jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, konieczne zatem jest złożenie oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności i to najpóźniej w chwili zgłaszania wierzytelności Syndykowi. Złożenie oświadczenia o potrąceniu jest konieczne także wówczas, gdy kredytobiorcy nie złożyli dotychczas pozwu przeciwko Bankowi. Brak zgłoszenia wierzytelności będzie wiązał się nie tylko z ryzykiem zamknięcia drogi do odzyskania środków z tytułu rekompensaty, ale także z wezwaniem przez Syndyka do natychmiastowej spłaty kapitału i odsetek. Syndyk jest bowiem zobligowany do ściągnięcia wszelkich należności przysługujących Bankowi od dłużników, w tym wynikających z umów frankowych.

Jeżeli masz wątpliwości, jakie podjąć kroki, jak przygotować oświadczenie o potrąceniu i zgłosić wierzytelność w systemie KRZ, skontaktuj się z nami!

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

 

 

Kancelaria Lewcio & Marciniak

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej