Frankowiczu! Nie przegap terminu na zgłoszenie wierzytelności GETIN NOBLE BANK S.A. Masz czas do 21 sierpnia 2023 roku!

12 sierpnia 2023
Udostępnij:

Klienci Getin Noble Bank S.A. z niepokojem przyjęli wiadomość o ogłoszeniu upadłości Banku, zastanawiając się czy i jakie działania powinni podjąć, jeżeli wiązała ich z Getin Noble Bank S.A. umowa kredytu we frankach szwajcarskich.

Wydany w czerwcu 2023 roku wyrok TSUE daje podstawy do żądania od banku w przypadku unieważnienia umowy kredytu, rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych, jeżeli suma wpłat przekraczała kwotę udzielonego kapitału. Może dojść zatem do sytuacji, w której w księgach rachunkowych Banku Frankowicz będzie widniał jako dłużnik, a jednocześnie przy ustaleniu, że umowa kredytu jest nieważna, suma rat uiszczonych dotychczas przez kredytobiorcę przekracza kwotę udzielonego kredytu.  

W wyżej opisanej sytuacji obie strony będą względem siebie jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, konieczne zatem jest złożenie oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności i to najpóźniej w chwili zgłaszania wierzytelności Syndykowi. Złożenie oświadczenia o potrąceniu jest konieczne także wówczas, gdy kredytobiorcy nie złożyli dotychczas pozwu przeciwko Bankowi. Brak zgłoszenia wierzytelności będzie wiązał się nie tylko z ryzykiem zamknięcia drogi do odzyskania środków z tytułu rekompensaty, ale także z wezwaniem przez Syndyka do natychmiastowej spłaty kapitału i odsetek. Syndyk jest bowiem zobligowany do ściągnięcia wszelkich należności przysługujących Bankowi od dłużników, w tym wynikających z umów frankowych.

Jeżeli masz wątpliwości, jakie podjąć kroki, jak przygotować oświadczenie o potrąceniu i zgłosić wierzytelność w systemie KRZ, skontaktuj się z nami!

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

 

 

Kancelaria Lewcio & Marciniak

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej