Leasing operacyjny czy finansowy?

27 lipca 2023
Udostępnij:

W polskich przepisach prawnych wyróżniamy dwa główne rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Obie te formy mają swoje charakterystyczne cechy i regulacje, które różnią się w zakresie przejęcia ryzyka, trwałości umowy, bilansowania oraz opcji końcowych. Wybór odpowiedniej formy leasingu może mieć istotne znaczenie w kontekście funkcjonowania danej firmy, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii. Kancelaria Lewcio & Marciniak świadczy kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa motoryzacyjnego i cywilnego, w tym także z zakresu umów leasingu.

Jeżeli jesteś zainteresowany poradą prawną z zakresu leasingu, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Charakter i czas trwania umowy 

Dla lepszego zrozumienia obydwu omawianych umów leasingu porównajmy je do najmu i kredytu. Leasing operacyjny jest traktowany jako umowa najmu, podczas gdy leasing finansowy jest traktowany jako umowa kredytu. W leasingu operacyjnym wynajmujący (leasingodawca) jest właścicielem przedmiotu leasingu i udostępnia go najemcy (leasingobiorcy) w zamian za określoną opłatę. W leasingu finansowym przedmiot leasingu jest zazwyczaj nabywany przez korzystającego od leasingodawcy na koniec okresu leasingowego. Leasing operacyjny zwykle ma krótszy okres trwania. Leasing operacyjny jest często stosowany do krótkoterminowego użytkowania, podczas gdy leasing finansowy ma na celu długoterminowe finansowanie przedmiotu leasingu.

Przyjęcie ryzyka i korzyści 

W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca ponosi większość ryzyka związanego z utratą wartości przedmiotu leasingu i zmianami jego warunków. To oznacza, że to leasingodawca jest odpowiedzialny za naprawy, konserwację i ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu przez określony okres, płacąc ustaloną opłatę, jednak nie jest zobowiązany do zakupu przedmiotu po zakończeniu umowy. Natomiast w leasingu finansowym to leasingobiorca ponosi większość ryzyka.

Opcje końcowe 

W leasingu operacyjnym leasingobiorca zazwyczaj nie ma prawa do wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Natomiast w leasingu finansowym leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingowego za ustaloną cenę.

Który leasing wybrać? 

Wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności przedsiębiorcy. Leasing operacyjny jest korzystny dla tych, którzy chcą mieć dostęp do sprzętu bez ryzyka utrzymania i napraw. Leasing finansowy jest atrakcyjny dla tych, którzy chcą być właścicielami aktywu po zakończeniu umowy. Ostateczna decyzja powinna być oparta na analizie finansowej i długoterminowej strategii przedsiębiorstwa.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 
Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej