Leasing operacyjny czy finansowy?

27 lipca 2023
Udostępnij:

W polskich przepisach prawnych wyróżniamy dwa główne rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Obie te formy mają swoje charakterystyczne cechy i regulacje, które różnią się w zakresie przejęcia ryzyka, trwałości umowy, bilansowania oraz opcji końcowych. Wybór odpowiedniej formy leasingu może mieć istotne znaczenie w kontekście funkcjonowania danej firmy, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii. Kancelaria Lewcio & Marciniak świadczy kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa motoryzacyjnego i cywilnego, w tym także z zakresu umów leasingu.

Jeżeli jesteś zainteresowany poradą prawną z zakresu leasingu, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Charakter i czas trwania umowy 

Dla lepszego zrozumienia obydwu omawianych umów leasingu porównajmy je do najmu i kredytu. Leasing operacyjny jest traktowany jako umowa najmu, podczas gdy leasing finansowy jest traktowany jako umowa kredytu. W leasingu operacyjnym wynajmujący (leasingodawca) jest właścicielem przedmiotu leasingu i udostępnia go najemcy (leasingobiorcy) w zamian za określoną opłatę. W leasingu finansowym przedmiot leasingu jest zazwyczaj nabywany przez korzystającego od leasingodawcy na koniec okresu leasingowego. Leasing operacyjny zwykle ma krótszy okres trwania. Leasing operacyjny jest często stosowany do krótkoterminowego użytkowania, podczas gdy leasing finansowy ma na celu długoterminowe finansowanie przedmiotu leasingu.

Przyjęcie ryzyka i korzyści 

W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca ponosi większość ryzyka związanego z utratą wartości przedmiotu leasingu i zmianami jego warunków. To oznacza, że to leasingodawca jest odpowiedzialny za naprawy, konserwację i ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu przez określony okres, płacąc ustaloną opłatę, jednak nie jest zobowiązany do zakupu przedmiotu po zakończeniu umowy. Natomiast w leasingu finansowym to leasingobiorca ponosi większość ryzyka.

Opcje końcowe 

W leasingu operacyjnym leasingobiorca zazwyczaj nie ma prawa do wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Natomiast w leasingu finansowym leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingowego za ustaloną cenę.

Który leasing wybrać? 

Wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności przedsiębiorcy. Leasing operacyjny jest korzystny dla tych, którzy chcą mieć dostęp do sprzętu bez ryzyka utrzymania i napraw. Leasing finansowy jest atrakcyjny dla tych, którzy chcą być właścicielami aktywu po zakończeniu umowy. Ostateczna decyzja powinna być oparta na analizie finansowej i długoterminowej strategii przedsiębiorstwa.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 
Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej