Rada nadzorcza fundacji rodzinnej

30 czerwca 2023
Udostępnij:

Rada nadzorcza jest fakultatywnym organem w fundacji rodzinnej. Obowiązek utworzenia rady nadzorczej wyniknie w momencie, gdy liczba beneficjentów przekroczy 25 osób.

Jeżeli jesteś zainteresowany poradą prawną z zakresu fundacji rodzinnej, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


Kto może być członkiem rady nadzorczej? 

Rada Nadzorcza może mieć skład jednoosobowy lub wieloosobowy. Osobą uprawnioną do członkostwa w radzie nadzorczej może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Identycznie jak w przypadku członków zarządu – w ustawie znajdziemy wyłączenia podmiotowe dotyczące możliwości sprawowania funkcji członka rady – mianowicie osoba skazana prawomocnym wyrokiem za wybrane poszczególne przestępstwa takie jak korupcja, ujawnianie informacji niejawnych czy fałszerstwo dokumentu. Ponadto nie można łączyć funkcji członka rady nadzorczej z funkcją członka zarządu.

Czym zajmu się rada nadzorcza? 

Podstawowym zadaniem rady nadzorczej w fundacji rodzinnej jest monitorowanie działań zarządu pod kątem zgodności z prawem i obowiązującymi aktami. W tym celu rada nadzorcza ma prawo podejmować określone działania, na przykład żądać natychmiastowego udostępnienia wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności fundacji rodzinnej. Zarząd i inne zobowiązane osoby, takie jak pełnomocnicy, są zobowiązane udzielić odpowiednich informacji w ciągu dwóch tygodni, chyba że rada nadzorcza wyznaczy dłuższy termin. Ponadto statut może określić dodatkowe kompetencje rady nadzorczej. Zasady pełnienia funkcji w radzie nadzorczej są podobne do tych dotyczących zarządu, jednak kadencja członków tego organu trwa pięć lat. Statut może ustalać inny okres trwania kadencji, ale ważne jest, aby kadencje zarządu i rady nadzorczej się nie pokrywały. Po śmierci fundatora członków rady nadzorczej powołuje zgromadzenie beneficjentów, chyba że statut przewiduje inny sposób regulacji tego zagadnienia.

Podsumowując...

Rada nadzorcza jest ważnym elementem systemu zarządzania fundacją rodziną, dbającym o przestrzeganie prawa i transparentność działań. Jej obecność jest istotna dla zapewnienia stabilności odpowiedzialnego zarządzania fundacją, służącej dobroczynnym celom i interesom beneficjentów.
Jednocześnie, w przypadku członków rady nadzorczej fundacji rodzinnej istnieje ryzyko potencjalnej odpowiedzialności karnej za ich działania. W celu zapewnienia właściwej ochrony i zminimalizowania ryzyka zaleca się kontakt z wyspecjalizowaną kancelarią prawną.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, Fundacja rodzinna, rejestracja fundacji rodzinnej, biznes rodzinny, firma rodzinna, czym jest fundacja rodzinna, powstanie fundacji rodzinnej, skarbiec rodzinny, fundator, fundacja rodzinna kancelaria, fundacja rodzinna adwokat, fundacja rodzinna prawo, rada nadzorcza fundacji rodzinnej, zarząd fundacji, zarządzanie majątkiem, 

Apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej