Zarząd fundacji

14 czerwca 2023
Udostępnij:

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej zarząd jest obligatoryjnym organem w fundacji rodzinnej, który zarządza fundacją oraz reprezentuje ją przed innymi podmiotami. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, ten organ powstaje na mocy powołania fundatora.

Jeżeli jesteś zainteresowany poradą prawną z zakresu fundacji rodzinnej, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


Czym zajmuje się zarząd fundacji?

Ustawa określa wprost, jakie obowiązki spoczywają na zarządzie fundacji. Jest to przede wszystkim prowadzenie spraw fundacji rodzinnej oraz jej reprezentowanie. Ponadto będą to takie zadania jak zwoływanie zgromadzenia beneficjentów, aktualizowanie na bieżąco spisu mienia fundacji rodzinnej czy podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem płynności finansowej i wypłacalności fundacji rodzinnej.

Kto może być członkiem zarządu fundacji?

Jedynie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, może być członkiem zarządu. Oznacza to, że członkiem nie może być to osoba całkowicie lub częściowoubezwłasnowolniona, mająca tylko ograniczoną zdolność do czynności prawych oraz osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego. Jednocześnie, ustawa stanowi również kto nie może być członkiem – mianowicie osoba skazana prawomocnym wyrokiem za wybrane poszczególne przestępstwa takie jak korupcja, ujawnianie informacji niejawnych czy fałszerstwo dokumentu. Jedynie marginalnie zauważyć należy, że ustawodawca nie wskazał w katalogu przestępstw przeciwko zdrowiu lub życiu.

Ile osób może liczyć zarząd fundacji?

Zgodnie z art. 56 ustawy, zarząd składa się z członka albo większej liczby członków. Ustawodawca jasno zatem wskazuje, że zarząd fundacji rodzinnej może, ale nie musi być wieloosobowy. Co do zasady, wszyscy członkowie zarządu mają te same uprawnienia i obowiązki, jednakże kwestia ta zależy przede wszystkim od postanowień statutu fundacji.


Czy pełnienie funkcji członka zarządu jest odpłatne?

Ustawa nie wprowadza obowiązku wynagrodzenia dla członka zarządu za pełnienie jego funkcji. Zgodnie z ustawą, jeżeli nie umówiono się w sprawie wysokości wynagrodzenia, członkowie zarządu pełnią funkcję bez wynagrodzenia.

Podsumowując

Zarząd fundacji rodzinnej odgrywa istotną rolę w efektywnym zarządzaniu i realizacji celów fundacji. Jego członkowie są odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji, nadzorowanie działań operacyjnych i zapewnianie zgodności z przepisami prawnymi i statutem fundacji. Na koniec warto dodać, że członek zarządu odpowiada wobec fundacji rodzinnej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy. W przypadku poszukiwania ochrony przed ewentualną odpowiedzialnością za działania członków zarządu w ramach fundacji rodzinnej warto skonsultować się z profesjonalną kancelarią prawną.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, Fundacja rodzinna, rejestracja fundacji rodzinnej, biznes rodzinny, firma rodzinna, czym jest fundacja rodzinna, powstanie fundacji rodzinnej, skarbiec rodzinny, odpowiedzialność karna, fundator, fundacja rodzinna kancelaria, fundacja rodzinna adwokat, fundacja rodzinna prawo, audytyt fundacji rodzinnej, audyt, zarząd fundacji, zarządzanie majątkiem, 

 

 

Apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej