Ulga na sponsoring – na czym polega?

31 maja 2023
Udostępnij:

Ulga sponsoringowa stanowi korzyść podatkową, która umożliwia odliczenie dodatkowych 50% wydatków poniesionych na działalność sportową, kulturalną, a także wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę od podstawy opodatkowania. Dzięki temu przedsiębiorcy i osoby fizyczne mogą zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, jednocześnie wspierając rozwój tychże dziedzin. Podatnik PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o PIT, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  1. sportową;
  2. kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa podatkowegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Przy czym trzeba pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Analogiczną możliwość, jak wyżej wskazano, ma podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W przypadku podatnika CIT kwota odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

  1. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy, tj. realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
  2. stypendium sportowego;
  3. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

Odliczenia z tytułu ulgi sponsoringowej są dokonywane w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy, w którym poniesiono koszty związane z działalnością sportową, kulturalną, szkolnictwem wyższym lub nauką. Ulgę sponsoringową rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym, takim jak PIT-36 lub PIT-36L dla osób fizycznych oraz CIT-8 lub CIT- 8/O dla osób prawnych. Aby skorzystać z ulgi, należy dołączyć do zeznania informację w formie wykazu kosztów podlegających odliczeniu, wykorzystując odpowiednie druki PIT-CSR/PIT-CSRS oraz CIT-CSR. W przypadku rozliczenia za rok 2022 podatnicy mogą po raz pierwszy skorzystać z ulgi sponsoringowej.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, ulga na sponsoring, sponsoring sportu, sport, ulga na sponsoring podatki, podatki Warszawa, ulga podatkowa, 

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej