Ulga na sponsoring – na czym polega?

31 maja 2023
Udostępnij:

Ulga sponsoringowa stanowi korzyść podatkową, która umożliwia odliczenie dodatkowych 50% wydatków poniesionych na działalność sportową, kulturalną, a także wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę od podstawy opodatkowania. Dzięki temu przedsiębiorcy i osoby fizyczne mogą zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, jednocześnie wspierając rozwój tychże dziedzin. Podatnik PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o PIT, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  1. sportową;
  2. kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa podatkowegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Przy czym trzeba pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Analogiczną możliwość, jak wyżej wskazano, ma podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W przypadku podatnika CIT kwota odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

  1. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy, tj. realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
  2. stypendium sportowego;
  3. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

Odliczenia z tytułu ulgi sponsoringowej są dokonywane w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy, w którym poniesiono koszty związane z działalnością sportową, kulturalną, szkolnictwem wyższym lub nauką. Ulgę sponsoringową rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym, takim jak PIT-36 lub PIT-36L dla osób fizycznych oraz CIT-8 lub CIT- 8/O dla osób prawnych. Aby skorzystać z ulgi, należy dołączyć do zeznania informację w formie wykazu kosztów podlegających odliczeniu, wykorzystując odpowiednie druki PIT-CSR/PIT-CSRS oraz CIT-CSR. W przypadku rozliczenia za rok 2022 podatnicy mogą po raz pierwszy skorzystać z ulgi sponsoringowej.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, ulga na sponsoring, sponsoring sportu, sport, ulga na sponsoring podatki, podatki Warszawa, ulga podatkowa, 

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej