Zaoszczędź czas i pieniądze: Poznaj nowe zasady podatku VAT od 2023 roku

9 lutego 2023
Udostępnij:

 

Podatek VAT jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa i jednym z najważniejszych podatków dla polskich przedsiębiorców. W ostatnim czasie wprowadzono wiele zmian, które miały na celu ulepszenie funkcjonowania systemu podatkowego i zwiększenie jego efektywności. W tym artykule omówimy najważniejsze zmiany w tym podatku, które powinny być znane wszystkim podatnikom VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu podatków skontaktuj się a nami pod nr tel. +48 790 767 484.     

Rozszerzenie Kręgu Podatników VAT

Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie kręgu podatników VAT o grupę VAT. Założenie grupy VAT daje wiele korzyści podatkowych, w tym uproszczone rozliczenia VAT, uniknięcie opodatkowania czynności wykonywanych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy oraz łatwiejsze minimalizowanie ryzyka podatkowego. Warto także mieć na względzie, że Grupa VAT może być utworzona wyłącznie przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski oraz przez podmioty zagraniczne, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce poprzez swój oddział.

Wprowadzenie Faktur Ustrukturyzowanych

Inną ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 stycznia 2024 r. będzie to obowiązek dla wszystkich podatników VAT, co oznacza wprowadzenie powszechnego systemu rozliczania za pomocą e-faktur.

Pakiet SLIM VAT 3

W 2023 roku wprowadzono wiele zmian w pakiecie SLIM VAT 3. Przykładowo, górna granica sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego, decydująca o statusie małego podatnika VAT, została podniesiona do kwoty równej 2 000 000 euro. Ponadto, zrezygnowano z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) w celu odliczenia naliczonego podatku. Co więcej, warto zaznaczyć, iż system wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych i celnych został zintegrowany - teraz informacje te można uzyskać w jednym miejscu, u Dyrektora KIS.

 

Rekapitulując, w 2023 roku wprowadzono kilka ważnych zmian dotyczących podatku VAT. Po pierwsze, rozszerzono krąg podatników VAT o możliwość tworzenia grup VAT, co umożliwia uproszczone rozliczenia i minimalizację ryzyka podatkowego. Po drugie, wprowadzono obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem e-faktur od 1 stycznia 2024 roku. Wreszcie, w pakiecie SLIM VAT 3 zmieniono m.in. górną granicę sprzedaży decydującą o statusie małego podatnika VAT, umożliwiono odliczenie naliczonego podatku bez formalnego wymogu posiadania faktury WNT i zintegrowano system wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych i celnych.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 
Apl. adw. Adrian Waligóra

Sprawdź również

19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej
13 marca 2023

Zezwolenie na nabycie nieruchomości w Polsce przez spółkę zagraniczną

Nabycie nieruchomości przez podmioty zagraniczne wymaga co do zasady uzyskania stosownego zezwolenia. Zagadnienie to zostało uregulowane w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywan...

Więcej
7 marca 2023

Nowelizacja Kodeksu Karnego na 2023 rok

Nowelizacja Kodeksu Karnego, która wejdzie w życie w dniu 1 października 2023 roku, wprowadza szereg zmian i nowych przepisów. Zakłada się, że zmiany te mają na celu ...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej