Zaoszczędź czas i pieniądze: Poznaj nowe zasady podatku VAT od 2023 roku

9 lutego 2023
Udostępnij:

 

Podatek VAT jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa i jednym z najważniejszych podatków dla polskich przedsiębiorców. W ostatnim czasie wprowadzono wiele zmian, które miały na celu ulepszenie funkcjonowania systemu podatkowego i zwiększenie jego efektywności. W tym artykule omówimy najważniejsze zmiany w tym podatku, które powinny być znane wszystkim podatnikom VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu podatków skontaktuj się a nami pod nr tel. +48 790 767 484.     

Rozszerzenie Kręgu Podatników VAT

Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie kręgu podatników VAT o grupę VAT. Założenie grupy VAT daje wiele korzyści podatkowych, w tym uproszczone rozliczenia VAT, uniknięcie opodatkowania czynności wykonywanych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy oraz łatwiejsze minimalizowanie ryzyka podatkowego. Warto także mieć na względzie, że Grupa VAT może być utworzona wyłącznie przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski oraz przez podmioty zagraniczne, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce poprzez swój oddział.

Wprowadzenie Faktur Ustrukturyzowanych

Inną ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 stycznia 2024 r. będzie to obowiązek dla wszystkich podatników VAT, co oznacza wprowadzenie powszechnego systemu rozliczania za pomocą e-faktur.

Pakiet SLIM VAT 3

W 2023 roku wprowadzono wiele zmian w pakiecie SLIM VAT 3. Przykładowo, górna granica sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego, decydująca o statusie małego podatnika VAT, została podniesiona do kwoty równej 2 000 000 euro. Ponadto, zrezygnowano z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) w celu odliczenia naliczonego podatku. Co więcej, warto zaznaczyć, iż system wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych i celnych został zintegrowany - teraz informacje te można uzyskać w jednym miejscu, u Dyrektora KIS.

 

Rekapitulując, w 2023 roku wprowadzono kilka ważnych zmian dotyczących podatku VAT. Po pierwsze, rozszerzono krąg podatników VAT o możliwość tworzenia grup VAT, co umożliwia uproszczone rozliczenia i minimalizację ryzyka podatkowego. Po drugie, wprowadzono obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem e-faktur od 1 stycznia 2024 roku. Wreszcie, w pakiecie SLIM VAT 3 zmieniono m.in. górną granicę sprzedaży decydującą o statusie małego podatnika VAT, umożliwiono odliczenie naliczonego podatku bez formalnego wymogu posiadania faktury WNT i zintegrowano system wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych i celnych.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 
Apl. adw. Adrian Waligóra

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej