Zaoszczędź czas i pieniądze: Poznaj nowe zasady podatku VAT od 2023 roku

9 lutego 2023
Udostępnij:

 

Podatek VAT jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa i jednym z najważniejszych podatków dla polskich przedsiębiorców. W ostatnim czasie wprowadzono wiele zmian, które miały na celu ulepszenie funkcjonowania systemu podatkowego i zwiększenie jego efektywności. W tym artykule omówimy najważniejsze zmiany w tym podatku, które powinny być znane wszystkim podatnikom VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu podatków skontaktuj się a nami pod nr tel. +48 790 767 484.     

Rozszerzenie Kręgu Podatników VAT

Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie kręgu podatników VAT o grupę VAT. Założenie grupy VAT daje wiele korzyści podatkowych, w tym uproszczone rozliczenia VAT, uniknięcie opodatkowania czynności wykonywanych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy oraz łatwiejsze minimalizowanie ryzyka podatkowego. Warto także mieć na względzie, że Grupa VAT może być utworzona wyłącznie przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski oraz przez podmioty zagraniczne, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce poprzez swój oddział.

Wprowadzenie Faktur Ustrukturyzowanych

Inną ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 stycznia 2024 r. będzie to obowiązek dla wszystkich podatników VAT, co oznacza wprowadzenie powszechnego systemu rozliczania za pomocą e-faktur.

Pakiet SLIM VAT 3

W 2023 roku wprowadzono wiele zmian w pakiecie SLIM VAT 3. Przykładowo, górna granica sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego, decydująca o statusie małego podatnika VAT, została podniesiona do kwoty równej 2 000 000 euro. Ponadto, zrezygnowano z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) w celu odliczenia naliczonego podatku. Co więcej, warto zaznaczyć, iż system wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych i celnych został zintegrowany - teraz informacje te można uzyskać w jednym miejscu, u Dyrektora KIS.

 

Rekapitulując, w 2023 roku wprowadzono kilka ważnych zmian dotyczących podatku VAT. Po pierwsze, rozszerzono krąg podatników VAT o możliwość tworzenia grup VAT, co umożliwia uproszczone rozliczenia i minimalizację ryzyka podatkowego. Po drugie, wprowadzono obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem e-faktur od 1 stycznia 2024 roku. Wreszcie, w pakiecie SLIM VAT 3 zmieniono m.in. górną granicę sprzedaży decydującą o statusie małego podatnika VAT, umożliwiono odliczenie naliczonego podatku bez formalnego wymogu posiadania faktury WNT i zintegrowano system wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych i celnych.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej