Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a podatek VAT

1 lutego 2023
Udostępnij:

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej bez podatku VAT, jeżeli tworzy ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Transakcja taka jako czynność prawna w ogóle nie podlega opodatkowaniu VATem. Oznacza to, że jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierzasz zbyć np. nieruchomość, to może się okazać, że jeżeli będzie ona elementem składowym szerszego kontekstu (tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa - dalej jako ZCP), to takie zbycie nastąpi bez podatku VAT. W tym miejscu, ze szczególną mocą podkreślić należy, iż podejście Sądów – a za nimi organów podatkowych – do określenia ZCP ulega w ostatnim czasie znacznej liberalizacji i może ograniczać się nawet do pojedynczej nieruchomości z budynkiem.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu podatków, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Najistotniejsze w tym zakresie jest więc właściwe przygotowanie procesu sprzedaży i odpowiednie wyodrębnienie prawno – ekonomiczne ZCP. Zarodkiem do pracy w tym zakresie staje się definicja ZCP wyrażona w art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z normą ww. przepisu ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania. W definicji, najważniejsze znaczenie z praktycznego punktu widzenia, ma prawno – finansowe wyodrębnienie składnika przedsiębiorstwa, które nie posiada jakiegokolwiek normatywnego rozwinięcia. Dlatego też należy w tym miejscu podpowiedzieć, iż ZCP powinien mieć taką organizację, w której na podstawie urządzeń księgowych oraz innych urządzeń służących sprawozdawczości wewnętrznej danego przedsiębiorstwa, można dany zespół składników traktować, jakby był odrębnym przedsiębiorstwem. Pomocne może okazać się tu wyodrębnienie księgowe takiej części przedsiębiorstwa. Kolejny aspekt związany jest z wyodrębnieniem organizacyjnym. Może to być np. zapewnienie odrębnego biura zarządzającego i prowadzącego tę część przedsiębiorstwa, a co za tym idzie odpowiedniego zapewnienie pomieszczenia, w którym funkcjonuje oraz pracowników. ZCP w swoim zorganizowaniu warto, aby posiadał stosowną komórkę zarządzająco – księgową, która prowadzi informacje dotyczące „swojej” części przedsiębiorstwa jak np. zawarte umowy, prowadzone dyżury, inwentaryzacje sprzętu, wykaz podwykonawców, informacje statystyczne, dane co do kosztów i przychodów.

Sprzedaż tak zorganizowanej części przedsiębiorstwa odbywa się bez VAT, co oznacza, iż jeżeli Twoja firma zamierza nabyć/sprzedać w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa określone składniki majątkowe od innego przedsiębiorstwa warto zastanowić się, czy transakcja nie może przebiegać w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Poza przygotowaniem transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez nadanie jej odpowiedniej formy organizacyjno-finansowej pozostaje kwestia jej przeprowadzenia i rozliczenia na gruncie podatku dochodowego i PCC oraz złożenia ewentualnych korekt podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, zgodnie z zasadami wynikającymi, chociażby z art. 90, 91, czy 86 przywołanej powyżej ustawy o podatku od towarów i usług. Dobrze, jeżeli wszelkie te kwestie będzie w stanie przeanalizować i zorganizować jeden podmiot, którego kompleksowość usług z zakresu prawa, podatków, finansów i rachunkowości zapewni bezpieczeństwo transakcyjne tak na każdym etapie procesu, jak również po jego zakończeniu.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, podatek, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, inwestycja, zakup inwestycji, sprzedaż mieszkania, podatek od sprzedaży, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

Adw. Marcin Lewcio

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej