Opodatkowanie gier hazardowych - co powinniśmy o tym wiedzieć?

30 stycznia 2023
Udostępnij:

Gry hazardowe należy skategoryzować jako gry losowe, których wynik zależy od przypadku i szczęścia gracza. Opodatkowanie od gier hazardowych zostało uregulowane w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zgodnie z tą Ustawą, wszystkie gry hazardowe są opodatkowane podatkiem od gier. Godzi się również wskazać, iż zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wysokość wygranej przekracza kwotę 2 280 złotych – to taka wygrana jest dodatkowo objęta podatkiem dochodowym. Poniżej zostały pokrótce ukazane najważniejsze informacje dotyczące omawianego zagadnienia.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu podatków, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych, podatnikiem podatku od gier jest przede wszystkim podmiot, który urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia (z wyłączeniem loterii promocyjnych), podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Przedmiotem opodatkowania jest urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gier bingo fantowych oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera i udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Kolejno, podstawa opodatkowania i stawka podatku są ściśle związane z rodzajem danej gry. Jedynie przykładowo można wskazać, iż podstawą opodatkowania loterii pieniężnej jest suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze, a stawka podatku od gier dla loterii pieniężnej wynosi 15%. Dla porównania wskażmy jeszcze na gry na automatach. Podstawą opodatkowania gier na automacie jest różnica między sumą wpłaconej kwoty, a sumą wygranych uzyskanych przez gracza, natomiast stawka opodatkowania wynosi aż 50%. Jest to obecnie najwyższa stawka podatku od gier przewidziana przez Ustawodawcę.

Należy także wspomnieć o obowiązkach podatników związanych z podatkiem od gier hazardowych. Owo zagadnienie zostało opisane w art. 75 komentowanej Ustawy. Należy pokrótce przedstawić najważniejsze z tych obowiązków. Podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są zobowiązani, bez wezwania, do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, a także obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Natomiast podatnicy urządzający gry liczbowe są zobowiązani do obliczenia i zapłaty podatku od gier wstępnie, za okresy dzienne, nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.

Jak już zostało wspominane na początku, wygrane nieprzekraczające wyznaczonej kwoty 2 280 zł nie są objęte obowiązkiem uiszczenia od nich podatku dochodowego. W przypadku trafienia upragnionej „szóstki” w Totolotka, to na podmiocie organizującym grę spoczywa obowiązek pobrania i zapłacenia podatku. Jako ciekawostkę warto przestawić, że według badań Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej, wśród Polaków najpopularniejszymi grami hazardowymi pozostają od lat loterie Lotto oraz zdrapki.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, opodatkowanie od gier, gry hazardowe, podatek od gier,  podatek od wygranej, hazard, podatki, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

Apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej
13 marca 2023

Zezwolenie na nabycie nieruchomości w Polsce przez spółkę zagraniczną

Nabycie nieruchomości przez podmioty zagraniczne wymaga co do zasady uzyskania stosownego zezwolenia. Zagadnienie to zostało uregulowane w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywan...

Więcej
7 marca 2023

Nowelizacja Kodeksu Karnego na 2023 rok

Nowelizacja Kodeksu Karnego, która wejdzie w życie w dniu 1 października 2023 roku, wprowadza szereg zmian i nowych przepisów. Zakłada się, że zmiany te mają na celu ...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej