Opodatkowanie gier hazardowych - co powinniśmy o tym wiedzieć?

30 stycznia 2023
Udostępnij:

Gry hazardowe należy skategoryzować jako gry losowe, których wynik zależy od przypadku i szczęścia gracza. Opodatkowanie od gier hazardowych zostało uregulowane w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zgodnie z tą Ustawą, wszystkie gry hazardowe są opodatkowane podatkiem od gier. Godzi się również wskazać, iż zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wysokość wygranej przekracza kwotę 2 280 złotych – to taka wygrana jest dodatkowo objęta podatkiem dochodowym. Poniżej zostały pokrótce ukazane najważniejsze informacje dotyczące omawianego zagadnienia.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu podatków, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych, podatnikiem podatku od gier jest przede wszystkim podmiot, który urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia (z wyłączeniem loterii promocyjnych), podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Przedmiotem opodatkowania jest urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gier bingo fantowych oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera i udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Kolejno, podstawa opodatkowania i stawka podatku są ściśle związane z rodzajem danej gry. Jedynie przykładowo można wskazać, iż podstawą opodatkowania loterii pieniężnej jest suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze, a stawka podatku od gier dla loterii pieniężnej wynosi 15%. Dla porównania wskażmy jeszcze na gry na automatach. Podstawą opodatkowania gier na automacie jest różnica między sumą wpłaconej kwoty, a sumą wygranych uzyskanych przez gracza, natomiast stawka opodatkowania wynosi aż 50%. Jest to obecnie najwyższa stawka podatku od gier przewidziana przez Ustawodawcę.

Należy także wspomnieć o obowiązkach podatników związanych z podatkiem od gier hazardowych. Owo zagadnienie zostało opisane w art. 75 komentowanej Ustawy. Należy pokrótce przedstawić najważniejsze z tych obowiązków. Podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są zobowiązani, bez wezwania, do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, a także obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Natomiast podatnicy urządzający gry liczbowe są zobowiązani do obliczenia i zapłaty podatku od gier wstępnie, za okresy dzienne, nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.

Jak już zostało wspominane na początku, wygrane nieprzekraczające wyznaczonej kwoty 2 280 zł nie są objęte obowiązkiem uiszczenia od nich podatku dochodowego. W przypadku trafienia upragnionej „szóstki” w Totolotka, to na podmiocie organizującym grę spoczywa obowiązek pobrania i zapłacenia podatku. Jako ciekawostkę warto przestawić, że według badań Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej, wśród Polaków najpopularniejszymi grami hazardowymi pozostają od lat loterie Lotto oraz zdrapki.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, opodatkowanie od gier, gry hazardowe, podatek od gier,  podatek od wygranej, hazard, podatki, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

Apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej