Opodatkowanie umowy darowizny

6 marca 2024
Udostępnij:

Umowa darowizny jest powszechnie stosowana przez większą część społeczeństwa. Jednakże nie wszyscy wiedzą o niezbędnych formalnościach, jakie trzeba dokonać, by skorzystać ze stosownego zwolnienia. Jak tak naprawdę opodatkowana jest umowa darowizny?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wyróżnia 3 grupy:

  • Grupa 1 – małżonek, zstępni, wstępni itd.;
  • Grupa 2 – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa itd.;
  • Grupa 3 – pozostałe osoby;

Zgodnie z brzmieniem tejże ustawy, poszczególnym grupom przypisuje się inne kwoty wolne od podatku:

  • Grupa 1 – 36.120 zł;
  • Grupa 2 – 27.090 zł;
  • Grupa 3 – 5.733 zł;

Jeśli darowizn było więcej niż jedna, wówczas należy zsumować wszystkie darowizny jakie otrzymało się od tej osoby w przeciągu ostatnich 5 lat. Jeśli uzyskana suma przekroczy stosowny próg, wówczas otrzymana różnica będzie stanowić podstawę opodatkowania.

W ramach grupy 1 wyróżnia się także grupę 0, do której zaliczają się w szczególności: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. W przypadku tejże grupy wszelkie darowizny bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Jednakże by uniknąć zapłaty podatku, należy w terminie 6 miesięcy na formularzu SD-Z2 zgłosić otrzymaną darowiznę.

Przykład

Ojciec przekazał synowi darowiznę w 2022 r. w kwocie 20 tys. zł. Następnie w 2024 r. syn otrzymał od ojca darowiznę o kwocie 22 tys. zł. Łącznie syn otrzymał 42 tys. zł jako darowizna od ojca, co po odjęciu kwoty wolnej od podatku daje kwotę 5.880 zł. Wówczas ta kwotą będzie stanowiła podstawę opodatkowania. Jednakże syn nie zapłaci podatku, jeśli w przeciągu 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny zgłosi ją do urzędu skarbowego.

Dlatego też decydując się na przekazanie darowizny należy dopełnić odpowiedniej staranności, by uniknąć płacenia podatku.

Niniejszy wpis powstał przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej