Komu przysługuje zachowek ?

5 marca 2024
Udostępnij:

Zachowek to instytucja, która została wprowadzona w art. 991 kodeksu cywilnego, celem ochrony interesów najbliższej rodziny spadkodawcy (dzieci, wnukowie, małżonek, rodzice), w momencie, gdy nie otrzymali należnego udziału w spadku poprzez testament lub wcześniej otrzymane darowizny. Wspomniany artykuł dokładnie określa ile powinien wynosić zachowek, tj.:

- jeśli upoważniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym;

- w pozostałych wypadkach – ½ wartości udziału spadkowego, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym.

W grono osób, którym zachowek przysługuje, jak już zostało wcześniej wspomniane, wlicza się osoby najbliższe spadkodawcy, które otrzymałyby prawo do spadku zgodnie z ustawą. Oznacza to, że roszczenie o zachowek nie przysługuje osobom, które:

- odrzuciły spadek;

- zostały wydziedziczone;

- zrzekły się dziedziczenia spadku;

- niegodne dziedziczenia;

Warto podkreślić, że zachowek nie przysługuje także małżonkowi jeśli spadkodawca przed śmiercią wystąpił z wnioskiem o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy (żądanie to musi być uzasadnione).

W perspektywie zachowku równie istotna jest kolejność dziedziczenia. To ona wpływa na to, komu zachowek de facto przysługuje. Innymi słowy, zachowek w pierwszej kolejności przysługuje dzieciom i małżonkowi, następnie zaś wnukom i prawnukom.

Zapraszamy do czytania.

Niniejszy wpis powstal przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej