Komu przysługuje zachowek ?

5 marca 2024
Udostępnij:

Zachowek to instytucja, która została wprowadzona w art. 991 kodeksu cywilnego, celem ochrony interesów najbliższej rodziny spadkodawcy (dzieci, wnukowie, małżonek, rodzice), w momencie, gdy nie otrzymali należnego udziału w spadku poprzez testament lub wcześniej otrzymane darowizny. Wspomniany artykuł dokładnie określa ile powinien wynosić zachowek, tj.:

- jeśli upoważniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym;

- w pozostałych wypadkach – ½ wartości udziału spadkowego, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym.

W grono osób, którym zachowek przysługuje, jak już zostało wcześniej wspomniane, wlicza się osoby najbliższe spadkodawcy, które otrzymałyby prawo do spadku zgodnie z ustawą. Oznacza to, że roszczenie o zachowek nie przysługuje osobom, które:

- odrzuciły spadek;

- zostały wydziedziczone;

- zrzekły się dziedziczenia spadku;

- niegodne dziedziczenia;

Warto podkreślić, że zachowek nie przysługuje także małżonkowi jeśli spadkodawca przed śmiercią wystąpił z wnioskiem o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy (żądanie to musi być uzasadnione).

W perspektywie zachowku równie istotna jest kolejność dziedziczenia. To ona wpływa na to, komu zachowek de facto przysługuje. Innymi słowy, zachowek w pierwszej kolejności przysługuje dzieciom i małżonkowi, następnie zaś wnukom i prawnukom.

Zapraszamy do czytania.

Niniejszy wpis powstal przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej