Przepadek pojazdów nietrzeźwych kierowców od marca 2024 r.

14 lutego 2024
Udostępnij:

Każdego dnia w Polsce giną ludzie w wypadkach drogowych, spowodowanych przez pijanych kierowców. Pomimo, iż według statystyk, w ostatnich latach zaobserwowano spadek przypadków śmiertelnych, spowodowanych zdarzeniami drogowymi, polski Ustawodawca nieustannie zaostrza przepisy karne dotyczące nietrzeźwych kierowców.

Przepisy penalizujące jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostały ustanowione przede wszystkim art. 178a Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dotychczasowo, Ustawodawca nie przewidział obligatoryjnego przepadku pojazdów mechanicznych, w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Jednakże, pomimo długotrwałych prac ustawodawczych, ostatecznie w dniu 14 marca 2024 r. wejdą w życie przepisy dotyczące przepadku pojazdu służącego do popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a k.k.

CO SIĘ ZMIENI OD 14 MARCA 2024?

Nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje podstawę prawną do orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę. Przepisy nowelizujące wywołują kontrowersje wśród społeczeństwa, a populiści podnoszą, że nowelizowane przepisy o przepadku są niezgodne z ustawą zasadniczą, bowiem pozbawiają obywatela konstytucyjnego prawa do rozpatrzenia jego sprawy przez niezależny sąd.

PRZEPADEK POJAZDU UZALEŻNIONY OD STĘŻENIA ALKHOLU WE KRWI

W razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. sąd będzie orzekał przepadek prowadzonego przez sprawcę pojazdu (lub jego równowartość), chyba że zawartość alkoholu w jego organizmie było niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Jednocześnie, Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Warto dodać, że za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu. Ponadto przepisy dotyczące instytucji  przepadku pojazdu w Kodeksie Karnym dodatkowo stanowią, iż nie orzeka się przepadku pojazdów mechanicznych w sytuacjach, w których orzeczenie tego przepadku jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie

Kierowcy chcący uniknąć przepadku samochodu będą więc musieli wykazać, iż w stosunku do nich mają wyjątkowe, uzasadnione okoliczności, które uzasadniają odstąpienie od konfiskaty samochodu.

Kancelaria Lewcio&Marciniak reprezentuje klientów na każdym etapie spraw karnych. Specjalizujemy się w bronieniu klientów w sprawach wykroczeń oraz przestępstw drogowych. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod numer tel.: 790 767 484

Niniejszy wpis powstał przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej