Odpowiedzialność karna za błędy medyczne

21 listopada 2023
Udostępnij:

Błędy medyczne w Polskim Prawie Karnym: Analiza Odpowiedzialności Prawnej w Kontekście Ochrony Zdrowia

Problematyka błędów medycznych stanowi istotny, newralgiczny obszar zainteresowania społeczeństwa, wywołujący skrajne emocje wśród poszkodowanych lub ich bliskich. W niniejszym artykule przedstawimy prawne aspekty błędu medycznego, a także dokonamy analizy konsekwencji prawnych popełnienia błędów medycznych w Polsce.

Definicja Błędu Medycznego:

Błąd medyczny, zgodnie z polskim porządkiem prawnym, nie doczekał się swojej definicji ustawowej. Niemniej jednak, zgodnie z wypracowanym orzecznictwem, błąd medyczny reprezentuje wszelkie działania lub zaniechania w procesie leczenia przez osobę wykonującą zawód medyczny, które spowodowały szkodę u pacjenta. Wśród błędów medycznych wyróżnia się miedzy innymi błędy terapeutyczne, diagnostyczne czy informacyjne.

Odpowiedzialność Karnoprawna:

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby wykonujące zawód medyczny, tj. lekarze i personel medyczny podlegają odpowiedzialności karnej, jeśli ich działania wypełniają znamiona przestępstw określonych w Kodeksie Karnym. W kontekście błędu lekarskiego, przepisy karnoprawne sankcjonują przede wszystkim nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pacjenta czy narażenie na niebezpieczeństwo życia i zdrowia pacjenta. Lekarz, uznany za winnego, może podlegać karze pozbawienia wolności, grzywnie lub innym sankcjom, adekwatnym do charakteru przewinienia. Jedynie marginalnie godzi się zauważyć, iż błąd medyczny co do zasady charakteryzuje się nieumyślnością działania lub zaniechania, a zatem brakiem zamiaru wyrządzenia szkody przez medyka.

Postępowanie Karnoprawne:

W przypadku podejrzenia błędu medycznego, zazwyczaj poszkodowany lub jego najbliżsi inicjują postepowanie, składając stosowne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo – wszczyna się postępowanie przygotowawcze. Jednocześnie, inicjatywę dowodową podejmują co do zasady organy ściągania z uwagi na charakter przestępstw ściganych z urzędu. Proces ten obejmuje przede wszystkim gromadzenie dowodów, a także  weryfikację i ocenę zgodności postępowania osoby wykonującej zawód medyczny z przepisami prawa, w tym procedurami i normami medycznymi przez organy ścigania. Następnie organ decyduje czy wystosować wobec podejrzanego akt oskarżenia do sądu czy umorzyć postępowanie. W przypadku wniesienia aktu oskarżenia do sądu, sprawa toczy się przed wymiarem sprawiedliwości aż do wydania ostatecznej decyzji procesowej w tym przedmiocie.

Odpowiedzialność Cywilna i Dyscyplinarna:

Oprócz odpowiedzialności karnej, lekarze i personel medyczny mogą być pociągani do odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej. Odpowiedzialność cywilna zmierza do zasądzenia na rzecz poszkodowanych pacjentów lub ich bliskich odszkodowania lub zadośćuczynienia, natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna daje możliwość sankcjonowania lekarzy lub personel przez odpowiednie organy zawodowe, takie jak Izby Lekarskie.

Kancelaria Prawna Lewcio & Marciniak specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędu medycznego, obejmując zarówno reprezentacje poszkodowanych zarówno w toku postępowania karnego, jak i cywilnego. Nasz doświadczony zespół prawników oferuje kompleksową pomoc, skoncentrowaną na skutecznym dochodzeniu roszczeń naszych Klientów, począwszy od analizy dokumentacji medycznej po reprezentację w postępowaniach sądowych, aż po egzekucję należności. Działamy transparentnie i z pełnym zaangażowaniem, zapewniając profesjonalne doradztwo przy minimalizacji obciążeń związanych z procesem dochodzenia roszczeń.

 

Niniejszy wpis powstał przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat.

logo.jpg (32 KB)

 

 

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej