Programisto tnij podatki - IP BOX

18 października 2023
Udostępnij:

Unikalne Intellectual Property Box (IP Box) jest jednym z instrumentów podatkowych, które stworzyła polska legislatura, w celu promowania innowacji i rozwoju sektora technologii. Ta preferencja podatkowa została wprowadzona 23 października 2018 r., na mocy ustawy o zmianie innych ustaw podatkowych. Założeniem wprowadzeniach tych zmian było pobudzenie rynku nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, czemu miało służyć wprowadzenie możliwości stosowania preferencyjnego opodatkowania 5% w podatku PIT i CIT (dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).

Warto w tym miejscu podkreślić, iż IP Box jest rozwiązaniem podatkowym, które umożliwia podmiotom gospodarczym obniżenie swojego podatku dochodowego w wyniku uzyskiwania przychodów z własności intelektualnej. Uzyskanie takowej ulgi jest jednak obwarowane wieloma warunkami, tj.:

 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 • Wytworzenie kwalifikowanego IP (tj. kwalifikowane prawo własności intelektualnej) w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej;
 • Prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie finansowe operacje dot. dochodów z kwalifikowanych IP;
 • Osiągnięcie dochodu kwalifikowanego IP, które podlega opodatkowaniu na terenie Rzeczpospolitej;
 • Poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Ponadto, dochód, dla którego można zastosować preferencyjne opodatkowanie IP Box, jest dochodem uzyskanym z kwalifikowanego IP, tj.:

Art. 30ca ustawy o PIT (analogicznie art. 24d ust. 7 ustawy o CIT)

 1. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Co więcej, z tej ulgi podatkowej wynoszącej 5% dla dochodów z kwalifikowanego IP mają prawo skorzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową opodatkowani podatkiem PIT lub CIT, tj.:

 • Podatnicy PIT:
  • Jednoosobowe działalności gospodarcze;
  • Wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej;
  • Przedsiębiorstwa w spadku.
 • Podatnicy CIT:
  • Osoby prawne;
  • Spółki kapitałowe w organizacji;
  • Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej;
  • Spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
  • Podatkowe grupy kapitałowe;

Lista kwalifikowanych praw własności intelektualnej, dla których możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dochodowego, została wskazana w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i analogicznie w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT:

Art. 30ca [Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej]

 1. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.
 2. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

 Jeśli przedstawiona kwestia dotyczy Ciebie lub jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania IP Box – zgłoś się do Kancelarii Prawnej Lewcio&Marciniak, gdzie rozwiejemy Twoje wszelkie wątpliwości.

Jeżlei chcesz sprawdzić czy przysługuje Ci ulga podatkowa z tytułu IP BOX lub nawet zwrot podatku za zeszłe lata, skontaktuj się z anmi pod numerem tel. 790 767 484 lub napisz na maila: kancelaria@lewciomarciniak.pl.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy z Fundacją MECEANT. 

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej