Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

22 września 2023
Udostępnij:

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły tego rodzaju kredyty, znalazło się w trudnej sytuacji, związanej z niestabilnością kursu franka szwajcarskiego.

Poprzednio, w artykule prawniczym dot unieważnienia przez Sąd umowy franokowej umiwszczonym na łamach news & case Kancealrii Prawnej Lewcio & Marciniak,przedstawione zostały aspekty związane z orzeczeniem nieważności umowy przez sąd w sporze sądowym kredytobiorcy z bankiem.

W niniejszym artykule omówione zostaną kroki, jakie może podjąć kredytobiorca w celu rozliczenia nieważnej umowy kredytu frankowego z bankiem.

Sąd wydał prawomocny wyrok, unieważniający umowę kredytu w walucie obcej w mojej sprawie – co dalej?

Kancelaria Prawna Lewcio & Marciniak s.c. świadczy kompleksową obsługę klientów dotyczącą kredytów bankowych na każdym etapie postępowania. Jeżeli chcesz zlecić „sprawę frankową” lub inną związaną z kredytem bankowym (np. sankcja kredytu darmowego) skontaktuj się z nami pod nr tel. 790 767 484.

Prawomocny wyrok uznający umowę za nieważną oznacza, że umowa ta jest wycofana z obiegu prawnego ze skutkiem od samego początku, a kredytobiorca zwolniony jest z dalszych spłat. Kolejno, kredytobiorca musi dokonać odpowiedniego rozliczenia z bankiem.

Konsekwencją unieważnienia umowy kredytu frankowego jest wzajemne zwrócenie świadczeń przez strony umowy, jakie wcześniej otrzymały. Oznacza to, że strony mogą wystąpić do siebie z wzajemnymi roszczeniami. Bank jest wówczas zobowiązany do zwrotu rat uiszczanych przez kredytobiorcę, w tym opłat, prowizji i ubezpieczenia związanych z ratami, podczas gdy kredytobiorca musi zwrócić bankowi kapitał kredytu, który wcześniej otrzymał.

W praktyce, aby zapobiegać wzajemnym wezwaniom do zapłaty – kredytobiorcy coraz częściej występują do banku z oświadczeniem o wzajemnym potrąceniu, co oznacza, że kredytobiorca odejmuje od sumy wpłaconych przez niego do banku rat, kwotę udostępnionego mu uprzednio kapitału. W efekcie dochodzi do wzajemnego umorzenia roszczeń banku i kredytobiorcy.

Bank nie uznaje twoich roszczeń, pomimo wydania prawomocnego wyroku?

W sytuacji, gdy bank nie uzna Twoich roszczeń, będziesz zobligowany do wystąpienia do sądu, który wydał prawomocny wyrok w Twojej sprawie i zawnioskowania o doręczenie wyroku z klauzulą wykonalności. Przedmiotowe orzeczenie może być wówczas wykonalne na drodze postępowania egzekucyjnego, a zatem egzekwowalne przez komornika.

Masz umowę o kredyt „we frankach” i zastanawiasz się czy przysługuje Ci z tego tytułu roszczenie wobec banku? Skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i dostarczymy Ci odpowiednie rozwiązania. T: 790-767-484

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy z Fundacją Mecenat.

logo.jpg (32 KB)

 

 

 

apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej
28 listopada 2023

Kredyt za darmo – czy to naprawdę możliwe?

           W całym 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 64,9 mld zł, mieszkaniowych na kwotę 45,4 mld zł oraz ...

Więcej
27 listopada 2023

Preferowane formy prawne prowadzenia działalności przez artystów

      W polskim systemie prawnym twórcy, którzy chcą prowadzić działalność artystyczną i komercyjną, często stają przed koniecznością założenia działal...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej