Czy salon kosmetyczny może być otwarty w niedzielę?

21 września 2023
Udostępnij:

Kwestia pracy i handlu w niedzielę w Polsce jest przedmiotem wielu debat i interpretacji prawnych. Jednym z istotnych aspektów tego zagadnienia jest pytanie, czy salony kosmetyczne oraz fryzjerskie mogą legalnie funkcjonować w niedzielę, pomimo obowiązującego zakazu handlu w tym dniu? Jeśli ta kwestia Cię dotyczy, w niniejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania natury prawnej.

Pierwszym punktem do rozważenia jest ustawowy zakaz handlu w niedzielę, określony w ustawie o zakazie handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 11 stycznia 2023 r. Przepisy niniejszej ustawy ograniczają możliwość prowadzenia działalności handlowej w niedziele, z wyjątkiem określonych branż i zawodów.

Art. 1 [Zakres regulacji]

  1. Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż ustawodawca przewidział szereg wyjątków od zakazu handlu w niedzielę. Dwoma z istotnych wyjątków jest brak ograniczeń w świadczeniu usług przez przedsiębiorstwa z sektora fryzjerskiego i kosmetycznego. Oznacza to, że salony fryzjerskie oraz kosmetyczne, które działają, jako usługodawcy w tej branży, nie podlegają restrykcjom, wynikającym z ustawy o zakazie handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

Należy tu zaznaczyć, że interpretacja prawna jest kluczowym aspektem w ustaleniu, czy salony fryzjerskie i kosmetyczne mają prawo do pracy w niedzielę pomimo zakazu handlu. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, ów rodzaj przedsiębiorstw nie kwalifikuje się, jako przedsiębiorca handlowy, który jest objęty zakazem handlu w niedzielę. Usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne nie są uważane za działalność handlową w rozumieniu niniejszej ustawy. Mówi o tym wprost art. 1 ust. 2 niniejszej ustawy i związany z nim art. 3.


Art. 1 [Zakres regulacji]

Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.


Art. 3 [Objaśnienie pojęć] 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) placówce handlowej - należy przez to rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu - jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych;

2)handlu - należy przez to rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne;

3) wykonywaniu czynności związanych z handlem - należy przez to rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją;

Przytoczone powyżej normy prawne informują wprost, że ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedzielę i święta. Z kolei art. 3 niniejszej ustawy objaśnia istotne pojęcia, tj. placówka handlowa wedle niniejszej ustawy to obiekt, w którym prowadzony jest handel oraz są wykonywane czynności z handlem. Z kolei sam handel jest definiowany, jako proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne, a wykonywanie czynności związanych z handlem rozumie się, jako wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z handlem w placówce handlowej. W świetle przytoczonych powyżej artykułów nie ma zatem możliwości, aby te regulacje dotyczyły właścicieli salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Jednakże, jak to bywa w przypadku prawa, przepisy mogą ulegać zmianom. Z tego powodu istotne jest, aby właściciele salonów kosmetycznych i fryzjerskich śledzili aktualne regulacje prawne, dotyczące pracy w niedzielę oraz zakazu handlu. Zmiany w przepisach mogą wpłynąć na obowiązujące zasady.

Podsumowując, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem w Polsce, fryzjerzy oraz pracownicy salonów kosmetycznych mają prawo do pracy w niedzielę bez żadnych ograniczeń wynikających z niniejszej ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Branża fryzjerska i kosmetyczna są jednymi z wyjątków od tego zakazu, ponieważ zakres oferowanych przez nich usług nie są uważane za działalność handlową w rozumieniu litery prawa. Niemniej jednak, w kontekście zmieniającego się środowiska prawno-gospodarczego, warto pozostawać na bieżąco z aktualnymi przepisami, aby uniknąć ewentualnych konfliktów z prawem. Jeśli masz wątpliwości, zalecamy zgłoszenie się do Kancelarii Prawnej Lewcio&Marciniak, gdzie rozwiejemy Twoje wszelkie obawy i zaniepokojenia.

Jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny lub salon fryzjerski i chcesz zoptymalizować swoją działalnośc gospodarczą pod kątem aktualnych przepisów prawnych i podatkowych, skontaktuj sie z nami pod nr tel. 790 767 484, a z najwyższa starannością postaramy znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązania. 

Wpis powstał w ramach wspołpracy Kancelarii Lewcio & Marciniak z Fundacją Mecenat. 

logo.jpg (32 KB)

 

 

 

Jakub Gieras

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej