UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

12 września 2023
Udostępnij:

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę finansowania, często mierzyli się z wahaniami kursów walut, co miało przełożenie na zawyżone kwoty spłacanych przez nich rat kredytu. Z czasem uznano, że banki stosowały niedozwolone klauzule umowne, czego efektem była fala pozwów Frankowiczów skierowanych przeciwko bankom. W zależności od żądania pozwu, sądy wydawały wyroki, w których dokonywano odpowiednio tzw. „odfrankowienia” – tj. usunięcia niedozwolonego postanowienia umowy z mocą wsteczną albo unieważnienia całej umowy kredytowej, co w praktyce oznacza, że od samego początku umowa ta nie miała mocy wiążącej, a zatem nie wywoływała  żadnych skutków.

W niniejszym artykule przedstawimy skutki unieważnienia umowy przez sąd dla kredytobiorców.

Unieważnienie umowy kredytowej przez sąd skutkuje koniecznością rozliczenia się przez strony z tej umowy. Jednakże w zakresie sposobu rozliczeń stron, orzecznictwo nie jest jednolite, a w drodze  praktyki orzeczniczej wypracowano dwie teorie w tym przedmiocie – teoria salda oraz teoria dwóch kondycji.

Kancelaria Lewcio & Marciniak świadczy kompleksową obsługę klientów dotyczącą kredytów bankowych na każdym etapie postępowania.

TEORIA SALDA

Teoria salda jest przychylniejsza bankom.  Zakłada ona, że w przypadku unieważnienia umowy, zwrot świadczeń powinien być dokonany tylko przez tę stronę, która otrzymała więcej, niż sama świadczyła w ramach umowy kredytu. Jeżeli więc kredytobiorca wpłacił do banku mniej niż pożyczył, to sąd co prawda unieważniał umowę kredytu, jednakże oddalał jego powództwo o zapłatę wpłaconych rat. Sąd Najwyższy, uchwałą z dnia 07 maja 2021 r. (III CZP 6/21) zarekomendował stosowanie przez sądy tzw. teorii dwóch kondykcji. Stąd, na chwilę obecną, teoria ta nie jest stosowana przez sądy w praktyce.

TEORIA DWÓCH KONDYKCJI

Teoria dwóch kondykcji jest przychylniejsza kredytobiorcom. Zgodnie z tą teorią, roszczenie każdej strony jest odrębne i może być dochodzone niezależnie od siebie. Innymi słowy – w przypadku orzeczenia przez sąd o nieważności umowy kredytu – obydwie strony umowy kredytu mają wobec siebie niezależne roszczenia. Jeżeli bank nie zgłosił swojego odrębnego żądania – powództwo kredytobiorcy o zapłatę dotychczasowo wpłaconych rat kredytu wystosowane wobec banku winno zostać uwzględnione przez sąd, niezależnie od tego, ile dotychczas kredytobiorca spłacił rat kredytu.

Warto dodać, że dotychczas instytucje bankowe podnosiły w procesie tzw. bezumowne korzystanie z kapitału przez kredytobiorców. Jednocześnie stanowisko to nie zostało zaaprobowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE. W wyroku TSUE 15 czerwca 2023 r. (C-520/21) stwierdzono, że instytucja kredytowa nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty.

Masz umowę o kredyt „we frankach” i zastanawiasz się czy przysługuje Ci z tego tytułu roszczenie wobec banku? Skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i dostarczymy Ci odpowiednie rozwiązania. T: 790767484

Niniejszy wpis powstał w ramach wspołpracy z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

 

apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej