Odpowiedzialność dewelopera za wady w nieruchomości

8 czerwca 2020
Udostępnij:

Nabycie od dewelopera nieruchomości posiada wiele plusów, jak i minusów. Niewątpliwie plusem jest to, że mieszkanie jest nowe oraz że nikt wcześniej w nim nie mieszkał. Plusem też jest fakt, że na mieszkanie od zaplanowania budynku trzeba czekać zaledwie kilka lat, zdarza się, że jest to rok albo dwa, okres ten wydaje się być bardzo przystępnym. Jednakże tak szybkie zbudowanie nieruchomości obarczone może być wieloma wadami konstrukcyjnymi, obniżoną jakością wykończenia oraz wadami związanymi z trwałością nieruchomości. Coraz częściej słyszy się, że w świeżo odebranym mieszkaniu zaczynają pojawiać się jego wady, takie które skutecznie utrudniają korzystanie z niego lub nawet całkowicie to uniemożliwiają.

Skonstruowane zostały jednak w polskim prawie instytucje, które skutecznie pomogą nam z rozstrzygnięciem problemu. Problemem mogą okazać się wady fizyczne i wady prawne, te pierwsze pojawiają się, gdy przedmiot umowy nie ma właściwości, które powinien posiadać z uwagi na treść umowy, przeznaczenie rzeczy albo okoliczności. Nadto, również gdy przedmiot nie ma właściwości, o których sprzedający zapewniał, nie nadaje się do celu, do którego jest przeznaczony oraz gdy nie został wydany kupującemu w stanie zupełnym. Wady prawne to te, które związane są z prawem, zazwyczaj w tym zakresie nieruchomość jest dokładnie pod tym kątem analizowana i tego typu wad nie powinien posiadać.

W pierwszej kolejności trzeba pamiętać o rękojmi. Polega ona na tym, iż jeżeli przedmiot umowy  ma wadę fizyczną lub prawną sprzedawca jest za nią odpowiedzialny przez okres pięciu lat od momentu wydania nieruchomości kupującemu. W sytuacji wadliwości nieruchomości z tytułu rękojmi kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, żądanie obniżenia ceny oraz roszczenie o  naprawienie szkody. Kupujący w przypadku pojawienia się wady ma prawo do złożenia sprzedającemu oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jednakże sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienić rzecz wadliwą lub usunąć wadę. W przypadku jednak gdy wada już była naprawiana albo sprzedawca jej nie usunął, wówczas mamy pełne prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Przy naprawie wady pamiętać należy, że ma ona odbyć się w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności. Warto tutaj pamiętać o tym, że jeżeli na skutek powstałej wady w nieruchomości doznajemy dodatkowych szkód to deweloper będzie również odpowiedzialny za ich powstanie.

W sytuacji powstania jakichkolwiek wad należy dokładnie zadbać o udokumentowanie powstałych wad oraz kolejno poinformować dewelopera. Poinformowanie dewelopera powinno odbyć się w sposób pisemny, tak abyśmy posiadali jak najwięcej dowodów. Odpowiedź dewelopera jest wówczas zasadnicza, dlatego że będziemy wiedzieli czy uda się rozstrzygnąć problem poza sądem. Jeżeli nie to najskuteczniejszym wyjściem będzie wystąpienie do sądu celem ochrony naszych praw.

Przed jakimkolwiek działaniem należy w pierwszej kolejności przeanalizować łączącą nas z deweloperem umowę, gdyż mogą w jej treści znajdować się postanowienia, dotyczące ograniczeń czy nawet wyłączeń. Pamiętać warto także, że wiele z podobnych wyłączeń może być niezgodne z prawem, a przez to niewiążące dla kupującego.

apl. adw. Mateusz Daniluk

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej