Kancelaria Lewcio & Marciniak

Zespół ekspertów i współpracowników Kancelarii Lewcio & Marciniak stanowią osoby oddane swojej pasji, jaką jest niesienie pomocy i wspieranie Przedsiębiorców i ich firm, za pomocą instrumentów prawnych i ekonomicznych.

Uważamy, że na obecnym etapie rozwoju gospodarki wolnorynkowej, w pełni profesjo­nalne i świadome niesienie pomocy prawnej wymaga zrozumienia istoty biznesu i branży w jakiej jest on osadzony. Takie podejście nie jest możliwe bez eksperckiej i interdyscypli­narnej wiedzy, dlatego też – wychodząc poza standardowe ramy zgłębiania zagadnień z zakresu prawa przy świadczeniu usług prawnych – swoje umiejętności wzbogaciliśmy studiowaniem na najlepszych ekonomicznych uczelniach w Polsce zasad ekonomii i zarzą­dzania przedsiębiorstwem, zdobywając przy tym kontakty i doświadczenia poza grani­cami naszego kraju.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy, wzbogaconej stosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, mamy świadomość i pewność najwyższej jakości świadczonych przez nas usług. Przy wsparciu współpracujących z Kancelarią notariuszy, doradców podat­kowych, detektywów, czy rzeczoznawców z wielu dziedzin niesiemy Państwu pomoc, służąc w pełni kompleksowym i nader profesjonalnym doradztwem.

Mamy świadomość własnych umiejętności i otoczenia gospodarczego, szczególnie w obsłudze prawnej 12 branż, w których się specjalizujemy. Specjalnie dla nich stwo­rzyliśmy dedykowane produkty i indywidualne rozwiązania prawne, których celem jest wypracowanie wartości dodanej i wzrost konkurencyjności rynkowej. Dzięki branżowym specjalizacjom pragniemy także zapewnić Państwu komfortowe i stabilne warunki prowa­dzenia biznesu przy minimalizacji ryzyka wynikającego z nader często zmieniającego się otoczenia prawno – politycznego.

Poza specjalizacją branżową posiadamy działy prawne, skupiające ekspertów z poszcze­gólnych gałęzi prawa, którzy łącząc swoje siły w zespołach, tworzą systemowe rozwią­zania dedykowane podmiotom gospodarczym, adekwatne do branży, w której te podmioty działają i przy uwzględnieniu etapu rozwoju, na którym w danym momencie się znajdują.

W swojej praktyce uwzględniamy także obsługę Klientów Indywidualnych, poświęcając im swój czas i umiejętności z taką samą determinacją i zaangażowaniem, jak podmiotom instytucjonalnym ponieważ uważamy, iż w erze informacji i nowoczesnych technologii nadal najważniejszy jest człowiek.

Konstrukcja Kancelarii Lewcio & Marciniak tworzona przez ekspertów z poszczególnych branż gospodarki, została stworzona po to, aby zmieniać rzeczywistość, a nie tylko o niej mówić. Dlatego z całym zaangażowaniem i determinacją zadbamy o interesy i bezpie­czeństwo Twoje i Twojej firmy – wybierając nas stawiasz na swój sukces.

Z wyrazami szacunku
Partnerzy Zarządzający Kancelarii
Lewcio & Marciniak
  • O nas
  • Nasz zespół
  • Dlaczego My?
  • Aktualności
  • Materiały do pobrania