Dział bankowości i instrumentów finansowych

Dział ten dedykowany jest podmiotom sektora finansowego, w szczególności podmiotom bankowym i instytucjom finansowym. Głównym jego obszarem jest doradztwo w kwestiach regulacyjnych w zakresie systemu bankowego, jednakże katalog usług swym zakresem obejmuje również działania skoncentrowane m.in. na:

 • obsłudze prawnej instytucji finansowych w zakresie wykonywanych czynności bankowych;
 • reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych, negocjacjach handlowych oraz w kontaktach z organami nadzoru finansowego;
 • kompleksowym outsourcingu czynności wykonywany przez działy prawne banków i biur maklerskich;
 • sporządzaniu specjalistycznych umów, regulaminów oraz opinii prawnych na tematy związanie m.in. z wykonywanymi czynnościami bankowymi, procesami inwestycyjnymi, działalnością banków na rynku, odpowiedzialnością wobec klientów i wielu innych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności;
 • organizacji prawnej banków oraz przeprowadzania procesów zmierzających do grupowania, zrzeszania i łączenia się banków;
 • konstruowaniu i weryfikacji prawnej umów i instrumentów finansowych a zwłaszcza umów kredytowych, pożyczek, rachunków bankowych;
 • prawnej obsłudze transakcji handlowych;
 • prawnej obsłudze wierzytelności;
 • realizacji czynności z zakresu wykonywania i potwierdzania gwarancji bankowych i akredytyw;
 • obsłudze procesu inwestycyjnego i inwestycji kapitałowych;
 • doradztwie prawnym w zakresie ryzyka i zarządzania nim;
 • pomocy w negocjowaniu i zawieraniu umów;
 • doradztwie prawnym w zakresie emisji bankowych papierów wartościowych;
 • organizowaniu procesów sekurytyzacyjnych, w tym konstruowaniu umów umożliwiających refinansowanie się banków na rynkach finansowych;
 • prawnym zabezpieczeniu form finansowania inwestycji.

Nie ulega wątpliwości, że w bieżących latach sektor bankowy znajduje się na świeczniku ustawodawcy i regulatorów, dlatego koniecznym jest umiejętne odnajdywanie się tych instytucji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym. Zgodnie z najnowszymi badaniami tylko instytucje, które w sposób adekwatny zareagują na nowe realia prawne, wykorzystując równocześnie nowoczesne technologie do dystrybucji świadczonych usług, będą zdobywały w kilkuletniej perspektywie przewagę konkurencyjną i zwiększały swój udział w rynku. Dział bankowości i instrumentów finansowych Kancelarii Lewcio & Marciniak jest właśnie po to, aby pomóc realizować te cele.

 • Dział arbitrażu i mediacji
 • Dział bankowości i instrumentów finansowych
 • Dział prawa cywilnego i dochodzenia roszczeń
 • Dział prawa pracy i własności intelektualnej
 • Dział prawa rosyjskiego i relacji ze Wschodem
 • Dział prawnokarnej ochrony rynku kapitałowego
 • Dział przekształceń i struktur handlowych
 • Dział ładu korporacyjnego i rozwoju biznesu
 • Dział polsko – hiszpańskich relacji gospodarczych