Co należy wiedzieć przed kupnem mieszkania?

3 stycznia 2023
Udostępnij:

Nabywając mieszkanie od dewelopera, potencjalni nabywcy powinni zachować szczególną ostrożność. Jest to na tyle ważna czynność, iż lekkomyślność w tym zakresie może przysporzyć nam niejeden problem, rujnujący w zasadzie nasze marzenia o własnym „m2”. 

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa nieruchomości, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

W pierwszej kolejności należy zweryfikować dewelopera tj. podmiot, od którego zamierzamy nabyć nieruchomość. Zazwyczaj deweloperzy działają w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w takim stanie rzeczy, należy dokonać szczególnej analizy spółki dewelopera w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie m.in. tego, jak dawno spółka powstała, jaki ma kapitał zakładowy, który ewentualnie zabezpieczy nasze roszczenia w przyszłości.  

Kolejno, należy przeanalizować księgę wieczystą nieruchomości pod kątem ewentualnych zabezpieczeń na nieruchomości, czy to hipotek bądź ograniczonych praw rzeczowych wobec osób trzecich. 

Warto także poprosić dewelopera, aby przed zawiązaniem wszelkich umów u notariusza, przesłał nam ich projekt wraz z wszelkimi załącznikami, w tym z prospektem informacyjnym, dzięki któremu będziemy w stanie ocenić kompletność wykonania inwestycji, jak również użyte materiały przy budowie naszego mieszkania oraz parametry techniczne nieruchomości.

 W momencie, w którym będziemy odbierać naszą nieruchomość, należy pamiętać, iż z tej czynności powinien być sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, w którym muszą zostać zawarte wszelkie wykryte przez nas usterki, znajdujące się w lokalu. W tym celu najlepiej przyjść na odbiór naszego mieszkania z osobą wysoko wykwalifikowaną,  która pomoże nam wykryć wszelkie usterki. Po spisaniu wszelkich usterek w protokole zdawczo – odbiorczym, należy domagać się kopii tegoż protokołu i w sytuacji wystąpienia usterek w naszym lokalu, należy niezwłocznie wystąpić z odpowiednim roszczeniem do dewelopera poprzez przesłanie mu listem poleconym żądań z wyznaczeniem terminu zadośćuczynienia naszym roszczeniom.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, adwokat Warszawa, adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola, umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat, adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, deweloperzy, umowa deweloperska, rynek pierwotny, nieruchomość, prawo budowlane, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota,

 

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej