Na czym polega dział spadku?

17 grudnia 2022
Udostępnij:

W chwili śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku i wówczas spadkobiercy wchodzą w całokształt jego sytuacji prawnej. Gdy jest kilku spadkobierców, stają się oni współwłaścicielami całego majątku spadkodawcy. Dział spadku ma na celu podział składników z majątku spadkodawcy i rozdysponowanie ich do poszczególnych majątków spadkobierców. Wpływa to również na zakres odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, bowiem po dokonaniu działu spadku, każdy spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości udziału, jaki mu przypadł w spadku. Przedmiotem działu spadku mogą być jedynie aktywa, czyli dodatnie składniki majątku, co oznacza, że nie można dzielić długów spadkowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Działu spadku można dokonać na dwa sposoby: umownie oraz w toku postępowania sądowego. W celu skutecznego przeprowadzenia umownego działu spadku, wszyscy współspadkobiercy muszą być zgodni co do tego, w jaki sposób dział spadku ma być dokonany, a więc czy przez podział faktyczny rzeczy (przyznanie rzeczy lub prawa danej osobie) lub przez podział cywilny (sprzedaż rzeczy i podział uzyskanej sumy proporcjonalnie do wielkości udziału) oraz jakie przedmioty lub prawa przypadają poszczególnym spadkobiercom. Współspadkobiercy powinni się także porozumieć co do terminu i wysokości ewentualnych spłat. Umowę o dział spadku można zawrzeć w dowolnej formie, chyba że ustawa wymaga zawarcia jej w formie szczególnej. W jej zapisach powinny zostać uregulowane wszelkie kwestie związane z dokonywanym działem. Możliwe jest zawarcie umowy ograniczającej dział spadku do części spadku.

Działu spadku w postępowaniu sądowym może żądać każdy ze spadkobierców lub każda osoba zainteresowana dokonaniem podziału majątku spadkowego. W toku postępowania sąd ustala, co wchodzi w skład spadku oraz wartość poszczególnych składników majątkowych. Dla ustalenia stanu majątku spadkodawcy istotny jest moment otwarcia spadku, zaś wartość poszczególnych składników ustala się w chwili dokonywania działu. W przypadku gdy spadkobiercy, a więc uczestnicy postępowania ustalą wartość przedmiotu podlegającemu podziałowi, to wartość ta jest wiążąca dla sądu. Sąd po ustaleniu składników majątku oraz ich wartości dokonuje działu spadku poprzez podział fizyczny lub cywilny. Sąd ocenia, który sposób wybrać, jednak jest on związany sposobem wybranym przez uczestników postępowania, chyba że wybrany przez nich sposób jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub naruszałby uzasadniony interes uprawnionych osób.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa,  adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, majątek, majątek osobisty, prawo cywilne, dział spadku, spadek, spadkobierca, prawo, prawo spadkowe, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, prawo majątkowe,

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej