Na czym polega dział spadku?

17 grudnia 2022
Udostępnij:

W chwili śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku i wówczas spadkobiercy wchodzą w całokształt jego sytuacji prawnej. Gdy jest kilku spadkobierców, stają się oni współwłaścicielami całego majątku spadkodawcy. Dział spadku ma na celu podział składników z majątku spadkodawcy i rozdysponowanie ich do poszczególnych majątków spadkobierców. Wpływa to również na zakres odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, bowiem po dokonaniu działu spadku, każdy spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości udziału, jaki mu przypadł w spadku. Przedmiotem działu spadku mogą być jedynie aktywa, czyli dodatnie składniki majątku, co oznacza, że nie można dzielić długów spadkowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Działu spadku można dokonać na dwa sposoby: umownie oraz w toku postępowania sądowego. W celu skutecznego przeprowadzenia umownego działu spadku, wszyscy współspadkobiercy muszą być zgodni co do tego, w jaki sposób dział spadku ma być dokonany, a więc czy przez podział faktyczny rzeczy (przyznanie rzeczy lub prawa danej osobie) lub przez podział cywilny (sprzedaż rzeczy i podział uzyskanej sumy proporcjonalnie do wielkości udziału) oraz jakie przedmioty lub prawa przypadają poszczególnym spadkobiercom. Współspadkobiercy powinni się także porozumieć co do terminu i wysokości ewentualnych spłat. Umowę o dział spadku można zawrzeć w dowolnej formie, chyba że ustawa wymaga zawarcia jej w formie szczególnej. W jej zapisach powinny zostać uregulowane wszelkie kwestie związane z dokonywanym działem. Możliwe jest zawarcie umowy ograniczającej dział spadku do części spadku.

Działu spadku w postępowaniu sądowym może żądać każdy ze spadkobierców lub każda osoba zainteresowana dokonaniem podziału majątku spadkowego. W toku postępowania sąd ustala, co wchodzi w skład spadku oraz wartość poszczególnych składników majątkowych. Dla ustalenia stanu majątku spadkodawcy istotny jest moment otwarcia spadku, zaś wartość poszczególnych składników ustala się w chwili dokonywania działu. W przypadku gdy spadkobiercy, a więc uczestnicy postępowania ustalą wartość przedmiotu podlegającemu podziałowi, to wartość ta jest wiążąca dla sądu. Sąd po ustaleniu składników majątku oraz ich wartości dokonuje działu spadku poprzez podział fizyczny lub cywilny. Sąd ocenia, który sposób wybrać, jednak jest on związany sposobem wybranym przez uczestników postępowania, chyba że wybrany przez nich sposób jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub naruszałby uzasadniony interes uprawnionych osób.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa,  adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, majątek, majątek osobisty, prawo cywilne, dział spadku, spadek, spadkobierca, prawo, prawo spadkowe, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, prawo majątkowe,

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej