Rozwód - co musisz wiedzieć?

31 października 2022
Udostępnij:

W polskim prawie, rozwód jest definitywnym rozwiązaniem związku małżeńskiego, które może nastąpić wyłącznie w formie wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy. Strony mogą jednak w drodze mediacji wypracować wspólne stanowisko i zawrzeć porozumienie.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Przepisy prawa rodzinnego stanowią, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, co oznacza, że rozwód może nastąpić, gdy te warunki zostaną spełnione łącznie. Zatem Sąd w toku procesu zobligowany jest do ustalenia, czy taki stan wystąpił. Rozkład pożycia małżonków jest zupełny, gdy wszystkie więzy łączące małżonków, czyli duchowe, fizyczne i gospodarcze uległy zerwaniu. Z kolei rozkład pożycia jest trwały, jeżeli z przedstawionego stanu fizycznego można przyjąć, że powrót małżonków nie nastąpi.

Istnieją jednak sytuacje, w których pomimo wystąpienia pozytywnych przesłanek rozwodowych, rozwód nie może zostać orzeczony. Ma to miejsce wówczas gdy:


1. w skutek orzeczenia rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków;
2. z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
3. orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.


Sąd oceniając sytuację małoletnich dzieci i ewentualnej niedopuszczalności orzeczenia rozwodu, bierze pod uwagę szereg okoliczności, takich jak: wiek dziecka, jego stan zdrowia, zawarcie nowego związku małżeńskiego przez rodzica, postawa rodzicielska małżonków, sytuacja materialna, warunki mieszkaniowe oraz sposób wychowania i kształcenia dziecka. Oddalenie pozwu o rozwód w przypadku sprzeczności z zasadami współżycia społeczne może mieć miejsce, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory wymaga pomocy materialnej współmałżonka i rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Niekiedy przeciwko udzieleniu rozwodu mogą przemawiać względy natury społeczno-wychowawczej albo na tle innych przejawów lekceważenia małżeństwa i rodziny lub obowiązków rodzinnych. Co istotne orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego tylko dlatego, że małżonkowie są osobami w podeszłym wieku.

Wyjątek od zasady niedopuszczalności rozwodu, gdy jego orzeczenia żąda małżonek wyłącznie winny, stanowi zgoda drugiego małżonka na rozwód oraz stwierdzenie, że odmowa zgody małżonka w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Powyższe nie ma zastosowania, gdy oboje małżonkowie są winni rozpadowi pożycia.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, przedskębiorca, rozwód, adwokaci od rozwodów, rozwód Warszawa, sprawa rozwodowa, alimenty, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej