Leasing – czy młoda firma może go dostać?

27 października 2022
Udostępnij:

Rozpoczęcie działań na „własne konto” związane z założeniem działalności gospodarczej niesie za sobą wiele wyzwań. Jednym z nich – o ile nie najważniejszym – jest znalezienie wiarygodnego źródła finansowania dla nowej firmy. Przy niewielkim stażu działalności podmiotu gospodarczego najpowszechniejszą opcją jest ubieganie się o leasing.

Leasing jest umową cywilnoprawną, w ramach której strona finansująca (leasingodawca) umożliwia stronie korzystającej (leasingobiorca) korzystanie z towaru czy usługi (przedmiot leasingu).

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Na przykładzie samochodu wygląda to w ten sposób, że nie musisz go kupować za gotówkę, ani zaciągać kredytu, lecz bierzesz go w leasing na warunkach ustalonych w umowie pomiędzy Tobą i firmą leasingową. W trakcie trwania umowy płacisz FV wystawione na Twoją firmę przez leasingodawcę, wrzucając sobie każdą z takich FV w koszt uzyskania przychodu. Co do zasady odliczasz również podatek VAT w wysokości 100% lub 50% jego wartości. Po rozliczeniu wszystkich FV z harmonogramu płatności możesz wykupić samochód, za procent, na jaki wcześniej umówiłeś się z leasingodawcą przy zawieraniu umowy.

Jak widać, różnica pomiędzy leasingiem a kredytem sprowadza się tak do kwestii podatkowych, jak też uprawnień właścicielskich (w leasingu jesteś posiadaczem). Jednakże z punktu widzenia tematu niniejszego artykułu istotne jest jednak to, że firma, czy jej właściciele, ubiegając się o leasing, nie przechodzą weryfikacji tzw. zdolności kredytowej, co ma miejsce w przypadku kredytu. Nader istotnym jest tu fakt, że firma nie musi mieć odpowiednio długiego stażu działalności, co jest weryfikowane właśnie w procedurze badania zdolności kredytowej.

Przy umowie leasingu badana jest wiarygodność leasingodawcy. Ponadto osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dostarczyć, w szczególności:

  • kopię dowodu osobistego osoby wnioskującej lub kopię dowodów osobistych wspólników (w przypadku, gdy stroną wnioskującą jest spółka cywilna),
  • kopie dowodów osobistych osób, które są stronami poręczającymi leasing,
  • jeżeli stroną wnioskującą jest spółka cywilna, do pakietu dokumentów należy także dołączyć umowę spółki i wszystkie niezbędne aneksy,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i US.


Niebywałą zaletą w kontekście zawierania umów leasingowych jest mała ilość formalności - jest ona zdecydowanie mniejsza niż procedury związane ze składaniem wniosku kredytowego. Leasingodawca w uzasadnionych przypadkach może jednak zażądać przedstawienia dodatkowych niż wymienione powyżej dokumenty, czy też wymagać dodatkowych zabezpieczeń – zwłaszcza wtedy, gdy na leasing decyduje się nowa firma (np. weksel).

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, przedskębiorca, leasing ,umowa leasingowa, leasing samochodu, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola

 

Adw. Marcin Lewcio

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej