Wierzytelność i dług

26 października 2022
Udostępnij:

W dobie dzisiejszych czasów każdy w większym lub mniejszym stopniu jest zadłużony wobec kogoś.  Nawet osoby bardzo zamożne korzystają z finansowania kredytowego, aby za pomocą dźwigni finansowej zwiększyć swoje zyski. Nie mówiąc już o państwach, które także zadłużają się wzajemnie, generując swoje wielkie i należne wierzytelności.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa gospodarczego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Czym jest wierzytelność?

Wierzytelność to prawo podmiotowe, które przysługuje wierzycielowi, za pomocą którego wskazany podmiot zaspokaja swoje interesy. Interes musi być zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem prawa podmiotowego [1]. Mówiąc wprost to pewne prawo, któremu musi odpowiadać pewien tożsamy i określony obowiązek zwany po prostu “długiem”.

Czym zatem jest dług?

Dług to obowiązki dłużnika wobec wierzyciela. Wykonanie owych obowiązków służy zaspokojeniu interesów - wskazanego wyżej - wierzyciela [2]. Prawdziwość opisanego stwierdzenia potwierdza art. 354 § 1 k.c., który wskazuje, iż:

“Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom”.

Opierając się na powyższych dostrzeżeniach, należy dalej zobrazować, iż w sytuacji, w której dłużnik nie chce się zachować, tak jakby chciał tego wierzyciel, to ten drugi zmuszony jest do dochodzenia swoich praw przed sądem. W tym wypadku jego wierzytelność względem dłużnika staje się roszczeniem tj. przedmiotem pozwu.

W jaki sposób dłużnik może bronić się przed swoim długiem?

Jednym z takich instrumentów jest instytucja przedawnienia, której podstawowym celem jest usunięcie stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy wierzyciel przez długi czas nie realizuje przysługujących mu praw podmiotowych, przybierających postać konkretnych roszczeń [3]. W tym zakresie ustawodawca skomplikował tę materię, gdyż w zależności od tego, jaki rodzaj wierzytelności nam przysługuje bądź w zależności od statusu podmiotowego wierzyciela (konsument czy przedsiębiorca) - termin przedawnienia będzie różny.

Chcesz wyegzekwować skutecznie swoją wierzytelność bądź podjąć się obrony przed niesłusznie dochodzonym długiem, opisz nam swój problem: kancelaria@lewciomarciniak.pl. - być może twój dług się przedawnił bądź w twoim przypadku należy bronić się przed dodatkowymi roszczeniami, jakimi są np. odsetki od dochodzonego roszczenia głównego. 

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, przedskębiorca, przedawnienie długu, przedawnienie wierzytelności, egzekucja, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. długi, dług, wierzytelność i dług, lewciomarciniak, umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat,

 

[1] Zobowiązania wyd. 2 Repetytoria Becka

[2] ibidem

[3] Art. 117 KC red. Załucki 2023, wyd. 3/Rzewuski

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej