Ustawa o ochronie ludności a ograniczenie praw przedsiębiorców

11 października 2022
Udostępnij:

Jak czytamy na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[1] istotą projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej jest wzmocnienie roli organów administracji publicznej celem zwiększenia efektywności działań na rzecz ochrony ludności. Powszechnie wiadomo, że wzmocnienie pozycji organów administracji publicznej wiążę się z ograniczeniem swobód obywatelskich. Innymi słowy, rozszerzenie kompetencji organów administracji wobec obywateli, ogranicza wolność tych drugich.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa gospodarczego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


Wspomnianym już projektem wzmocniona zostaje rola Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz wojewodów, nie tylko w odniesieniu do sfery zarządzania kryzysowego w sytuacji niecierpiącej zwłoki, lecz także ochrony ludności i obrony cywilnej[2].


Zważając dalej, należy mieć na względzie, iż opiniowany projekt zawiera następujący przepis: "art. 31. 1. Prezes Rady Ministrów może wydawać polecenia obowiązujące organy administracji rządowej, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz przedsiębiorców[3]."


Idąc za ww. przepisem, należy wskazać, iż Premier będzie mógł wydawać polecania przedsiębiorcom w okresie obowiązywania stanu zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej oraz w celu odpowiednio przeciwdziałania zaistniałemu zagrożeniu, lub skutkom klęski żywiołowej, lub ich usunięcia, w drodze decyzji administracyjnej. Polecenia Premiera będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia, a zatem niewiadomym będzie, jaką podstawą prawną i faktyczną będzie kierował się organ administracji przy wydawaniu poleceń przedsiębiorcom.


W doktrynie już pojawiły się głosy, iż „Projekt ustawy nie precyzuje przedmiotowego zakresu takich poleceń. Opisuje je jedynie poprzez ukazanie celów, dla jakich mają być wydawane, tj. odpowiednio przeciwdziałania zaistniałemu zagrożeniu lub skutkom klęski żywiołowej, lub ich usunięcia. Nie wskazuje także czy wydawanie takich poleceń może wiązać się z ograniczeniem wolności działalności gospodarczej”[4]. Co w konsekwencji oznacza, że owe rozstrzygnięcie może naruszać zasadę proporcjonalności, bowiem nie jest ono efektywnym i racjonalnym środkiem wyznaczenia konstrukcyjnych granic ingerencji w konstytucyjne wolności i prawa[5] przedsiębiorców w Polsce, ponieważ na razie – jak wynika z projektu – zakres treści poleceń Premiera nie został "stricte" określony.


Tym samym pozostaje mieć tylko nadzieje, że w sytuacji stanu zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej swoboda działalności gospodarczej zostanie nienaruszona o tyle, o ile nie ruszy to istoty tego prawa, a przedsiębiorcy w tym okresie będą mogli prowadzić działalność gospodarczą, co najmniej w zakresie, jakim jak dotąd pozwala im na to Konstytucja RP. W przeciwnym zaś wypadku może mieć to przełożenie na całą gospodarkę, a skutki tego mogą nieść większą konsekwencję niż ta, która dotyka nas już teraz, co niewątpliwie i tak jest bardzo dotkliwe dla całego społeczeństwa.

 

[1] Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

[2] Ibidem

[3] projekt Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Alicja Zakrzewska Data utworzenia: 05-09-2022 legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754,

[4] R. Rozdawowski, Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej może ograniczać prawa przedsiębiorców [w:] https://sip.lex.pl/

[5] P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2021, art. 31.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, ochrona ludności, przedskębiorca,  adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, projekt ustawy, Umowa o pracę adwokat,

 

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej