Prawo do wizerunku

6 września 2022
Udostępnij:

W obecnych czasach codziennie w sieci umieszczane są wizerunki różnych osób. Problem pojawia się wtedy, gdy nasz wizerunek udostępniany jest przez osobę trzecią i to wbrew naszej woli.

Jeżeli jeseś zainteresowany sprawą z zakresu ochrony wizerunku skontaktuj się a nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Warto wiedzieć, iż w naszym ustawodawstwie wizerunek osoby fizycznej podlega ochronie, co wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Co do zasady rozpowszechnianie wizerunku osoby fizycznej wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Takiego zezwolenia dokonuje się za pomocą wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku. Prawo autorskie nie zastrzega przy tym, iż zgoda ta musi być udzielona na piśmie, niemniej jednak dla celów dowodów warto mieć taką zgodę na piśmie, zwłaszcza, że normy prawa publicznego, w tym z zakresu danych osobowych wymagają, aby niektóre podmioty (które udostępniają wizerunek osoby fizycznej) uzyskały właśnie zgodę na piśmie,  sama taka „konkludentna” zgoda nie jest - w tym wypadku – wystarczająca.

 Jak powszechnie wiadomo wizerunek osoby fizycznej, mieści się w pojęciu danych osobowych, ponieważ pozwala on na identyfikację osoby fizycznej, co wprost wynika z art. 4 pkt 1 RODO. Co w praktyce oznacza, że jeżeli wizerunek osoby fizycznej jest udostępniany przez przedsiębiorcę w celach zarobkowych i zawodowych, to taki przedsiębiorca musi uzyskać zgodę pisemną i spełnić wszelkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych względem osoby, której wizerunek udostępnia. W ramach ciekawostki warto także wskazać, iż już samo utrwalenie wizerunku ( nie tylko jego rozpowszechnianie) – w świetle RODO - wymaga pisemnej zgody osoby, której dane osobowe w postaci jej wizerunku są przetwarzane[1]. Dlatego też na przykład pracodawca powinien pamiętać, aby już przed utrwaleniem wizerunku swojego pracownika, uzyskać od niego pisemną zgodę, jednocześnie wypełniając przy tym obowiązki nałożonego nań Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Co zrobić, gdy ktoś bez naszej zgody udostępnił nasz wizerunek?


Upraszczając opisane wyżej zagadnienie można uznać, iż jeśli nasz wizerunek został udostępniony w tzw. sferze prywatnej tj. przez osobę, niebędącą przedsiębiorcą, to osoba poszkodowana może ubiegać się o ochronę swoich praw na zasadzie ochrony dóbr osobistych w trybie art. 24 k.c. (powództwo cywilne), zaś jeśli przedsiębiorca utrwalił nas wizerunek, to warto wystosować w tym zakresie skargę dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych bądź wystosować powództwo cywilne – wedle już wspomnianego trybu z art. 24 k.c.

[1] A. Niewęgłowski [w:] Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2021, art. 81.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, Restrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, mam problem, co zrobić, gdzie mam zgłosić, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, prawo karne, prawo do wizerunku, przestępstwo, restrukturyzacja Wola, prawa potencjalnego podejrzanego, prawa podejrzanego, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,skarga do PUODO, RODO, wizerunek, bezprawne ududostępnienie zdjęcia. restrukturyzacja Wilanów. 

 

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej