Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym

31 sierpnia 2022
Udostępnij:

Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym – zgodnie z nowelizacją z dnia 5 sierpnia 2022 r. kodeksu karnego wykonawczego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzają  istotne modyfikacje odnoszące się m.in. do stosowania systemu dozoru elektronicznego, dostępu osadzonych do świadczeń zdrowotnych oraz  części zasad wykonywania kar więzienia.

Jeżeli jeseś zainteresowany sprawą z zakresu prawa karnego skontaktuj się a nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Zdaniem inicjatorów nowelizacji wprowadzone zmiany mają na celu poprawę warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, ochronę społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw oraz zapewnienie lepszych warunków wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Do najważniejszych rozwiązań należy zaliczyć:

  • Zwiększenie skuteczności osadzania skazanych w zakładach karnych, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której doprowadzenie skazanego do odbycia kary staje się możliwe dopiero po nieskutecznym wezwaniu przez sąd. Obecnie wprowadzono zasadę wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu osoby skazanej na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego stawienia się przez niego w wyznaczonym terminie. Ponadto za sprawcą ukrywającym się, ustawa przewiduje wydawanie listów gończych oraz rozpowszechnianie ich za pomocą Internetu.
  • Zmianę w zakresie dostępu do służby zdrowia, bowiem aktualnie osadzony posiada dostęp do lekarzy specjalistów poza kolejnością i systemem świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z nowelizacją udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności będzie odbywało się zgodnie z regułą obowiązującą wszystkich pacjentów. Dodatkowo skazani będą ponosić również koszty badań laboratoryjnych w przypadku pozytywnego wyniku na obecność substancji psychoaktywnej.
  • Wprowadzenie obciążenia skazanych kosztami swojej korespondencji, w tym korespondencji urzędowej. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionym przypadku.
  • Zmianę zasady, że w postępowaniu wykonawczym, właściwym będzie sąd, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu.
  • Wprowadzenie możliwości udziału skazanych w usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych, bez konieczności kierowania ich do pracy a tym samym spełniania wymogów formalnych i administracyjnych związanych z jej wykonywaniem.

Na szczególną uwagę zasługują zmiany, które ustawodawca wprowadził w zakresie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Zgodnie z treścią znowelizowanego przepisu, komisja penitencjarna (wcześniej tylko sąd penitencjarny), zyskała uprawnienie do wydawania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary w wymiarze nieprzekraczającym czterech miesięcy, co w dalszej perspektywie może wpłynąć na częstsze wykorzystywanie owej instytucji.

W wyniku nowelizacji umożliwiono także odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego  przez skazanego, co do którego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary, w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a jednocześnie nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa).

Planowane zmiany wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, Restrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, prawo karne, KKW, Zmiany KKW, przestępstwo, restrukturyzacja Wola, prawa potencjalnego podejrzanego, prawa podejrzanego, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer, restrukturyzacja Wilanów. 

 

 

 

Apl. Adw. Bartłomiej Ryś

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej