Postępowanie Sanacyjne jako restrukturyzacja czy już upadłość?

27 maja 2022
Udostępnij:

Tytułem wstępu należy zważyć, że Postępowanie Restrukturyzacyjne to postępowanie, które polega na tym, iż poprzez m.in. zmianę struktury przedsiębiorstwa i zawarcie układu z wierzycielami zmierza się do wyjścia ze spirali długów danego przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego lub prawa podatkowego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Do postępowań restrukturyzacyjnych (tzw. układowych) należą:

1)postępowanie o zatwierdzeniu układu,

2)przyspieszone postępowanie układowe,  

3)postępowanie układowe,

 4)postępowanie sanacyjne.

Skupiając się na Postępowaniu Sanacyjnym, w którym doszukać się można wielu elementów typowych dla upadłości, jak również dla samego układu, należy mieć na względzie, iż zasadniczo zmierza ono do oddłużenia przedsiębiorstwa przy zawarciu układu z wierzycielami, ale przy użyciu instrumentów typowych dla postępowania upadłościowego:

- odebrania zarządu dłużnikowi,

- pełnej ochrony przed wierzycielami: np. przed egzekucją komorniczą.  

- możliwości zbywania majątku zbędnego, możliwości odstępowania od umów wzajemnych,

- bezskuteczności niektórych czynności prawnych, których stroną jest oddłużane przedsiębiorstwo.

Innymi słowy, postępowaniu sanacyjnemu, prowadzonemu na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne - bliżej jest do postępowania upadłościowego niż do postępowania restrukturyzacyjnego. Niemniej jednak, głównym przedmiotem tegoż postępowania jest zawarcie układu z wierzycielami, co niekoniecznie musi prowadzić do ratowania bytu przedsiębiorstwa, tak jak zazwyczaj ma to miejsce przy działaniach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

Co ważne, dłużnik jako osoba fizyczna bądź osoba uprawniona do reprezentowania upadłego, będącego osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, któremu odebrano prawo zarządu majątkiem, jest zobowiązany do wydania zarządcy przymusowemu ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących jego majątku, w przeciwnym zaś wypadku przy braku wydania ksiąg lub innych dokumentów, osoba ta mogłaby ponieść odpowiedzialność karną za to przestępstwo, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, , restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa paracownika adwokat

 

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej