Czy tymczasowe aresztowanie jest zawsze konieczne?

26 kwietnia 2022
Udostępnij:

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych, celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Zdarza się zazwyczaj, iż osoby podejrzane, wobec których zastosowano tenże środek zapobiegawczy, nie wiedzą o tym, że stosowany jest on wyjątkowo i li tylko w ostateczności.

Jeżeli jeseś zainteresowany sprawą z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego lub pawa podatkowego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Powszechną zasadą jest to, że tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy, o czym nie tylko zapominają sami tymczasowo aresztowani, ale w przemawiającej mierze organy, które domagają się jego zastosowania.

W tym miejscu zatem nasuwa się pytanie: Jak bronić się przed tymczasowym aresztowaniem?

W zasadzie odpowiedź może wydawać się bardzo prosta: Wybór właściwego obrońcy.

Niemniej jednak należy mieć na względzie przesłanki, które muszą być spełnione, ażeby Sąd postanowieniem, mógł tymczasowo osadzić podejrzanego w areszcie. Pierwszą z nich jest obligatoryjny obowiązek spełnienia przesłanki ogólnej w postaci potrzeby zabezpieczenia toku postępowania, a wyjątkowo w sytuacji zapobiegnięcia popełnienia przez podejrzanego nowego przestępstwa. Jeśli więc zachodzi potrzeba zabezpieczenia postępowania, tudzież potrzeba zapobiegnięcia popełnienia nowego przestępstwa, to stosuje się środki zapobiegawcze znane ustawie, ale tylko w sytuacji gdy, zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że osoba podejrzana popełniła przestępstwo.

W zasadzie powyższy akapit nie daje odpowiedzi na stawiane pytanie, aniżeli je tylko wręcz komplikuje. Komplikując dalej, należy zważyć, iż powyżej opisana przesłanka ogólna nie może być samoistną podstawą stosowania tymczasowego aresztowania. Ogólnikowo należy wymienić, iż instytucję aresztu można stosować, gdy dodatkowo zachodzi:

 1) obawa ucieczki lub ukrycia osoby podejrzanej,

 2) obawa, że osoba podejrzana będzie nakłaniać do składania fałszywych zeznań
lub wyjaśnień albo w inny sposób utrudniać będzie postępowanie karne.

W tym miejscu wydawać by się mogło, że w zasadzie nie da się obronić przed tymczasowym aresztem. Nic bardziej mylnego, aczkolwiek zważyć trzeba na kolejną przesłankę szczególną, która polega na tym, że jeżeli tymczasowo aresztowanemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, to wystarczające jest to do stosowania aresztu.

Obrazując powyższe, zwracam uwagę na następujący przykład: wobec osoby, która dopuściła się przestępstwa np. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (spełnienie przesłanki szczególnej) i jednocześnie zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że popełniła ona to przestępstwo, co może być właściwie oparte na zeznaniach osób nieprzychylnych podejrzanemu (co w praktyce zdarza się bardzo często), to będzie to już wystarczające do stosowania aresztu względem tejże osoby.

W rezultacie wymagane jest, aby dokonać odpowiedniej oceny dowodów, która pozwoli dojść do realizacji dyrektywy minimalizacji tymczasowego aresztowania, a która to stanowi, że tymczasowe aresztowanie powinno być stosowane w ostateczności, gdy inne (wolnościowe) środki zapobiegawcze nie będą w stanie zabezpieczyć toku postępowania karnego. W tym wypadku zapewne przyda Ci się pomoc.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

Wykaz słów kluczowych:

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, Restrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, , restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer, restrukturyzacja Wilanów. Adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy Wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika Częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika, prawo karne Wilanów, prawo karne Mokotów, prawo karne Ursynów, prawo karne wola, prawo karne Włochy, prawo karne warszawa, prawo karne Częstochowa, adwokat Częstochowa, karnista Częstochowa, sprawy karne Częstochowa, obrońca Częstochowa, księgi wieczyste Częstochowa, przepadek mienia Częstochowa, Adwokat w Częstochowie, Adwokat w Warszawie, Częstochowa mecenas, Częstochowa radca prawny.

 

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej