Reprezentacja umarłych w prawnie karnym

10 lutego 2022
Udostępnij:

Jest dokładnie tak jak napisałem w tytule i nie, nie pomyliłem się, choć jest to oczywiście pewien skrót myślowy. W prawnie karnym funkcjonuje bowiem instytucja, pozwalająca rodzinie ofiar, które poniosły śmierć w wyniku przestępstwa, wstępować w prawa strony procesu sądowego w roli oskarżyciela posiłkowego. Dzięki temu najbliżsi pokrzywdzonego pomimo, że ten już sam nie żyje, mają pełen wachlarz możliwości prawnych jakie kodeks postępowania karnego przyznaje stronie procesu – mówimy tutaj m.in. o możliwości składania wniosków dowodowych i pism, uczestnictwa w czynnościach procesowych, przesłuchiwania świadków, czy zaskarżania decyzji i rozstrzygnięć wydanych w sprawie karnej. Z materialnoprawnego punktu widzenia, najbliżsi osoby zmarłej nie są pokrzywdzonymi, wszak to nie oni bezpośrednio byli adresatami czynu zabronionego i nie ponieśli jego fizycznych konsekwencji, to jednak - poza powyższymi uprawnieniami - przysługuje im rówenież prawo do domagania się zadośćuczynienia za krzywdę jakiej doznali w wyniku straty osoby najbliższej. Bardzo ważne jest więc, aby najbliżsi osób zmarłych w związku z popełnionym przestępstwem, pomimo traumy jaka ich spotyka, pamiętali o jak najszybszym zwróceniu się o pomoc do adwokata celem udziału w postępowaniu od samego początku, bo to nader często ma zasadnicze znaczenie dla losów całego postępowania.

Puentując niniejszy wpis, formalnie jako adwokat w takich sprawach reprezentuję najbliższych zmarłego i to oni dają mi pełnomocnictwo do działania, faktycznie jednak bronię dobrego imienia osoby zmarłej, dążąc do prawdy i domagając się sprawiedliwości dla tych, którzy mówić już nie mogą…

Jazeli potrzebujesz pomocy w sprawie karnej lub chcesz dowiedzeić się więcej zadzwoń pod poniższy numer, a postaram się Ci pomóc.

tel. +48 790 767 484

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy z Fundacją MECENAT celem podnoszenia świadomośći prawnej społeczeństwa.  

logo-mecenat-horizontal.pdf (71 KB)

 

 

 

 

Adwokat Marcin Lewcio
Z ostatniej chwili
28 września 2022

Tajemnica adwokacka

Na czym polega tajemnica adwokacka? Zapraszamy do nowego filmu, w któym Adwokat Jakub Marciniak objaśnia to zagadnienie. Link do filmu. Jeżeli jesteś zainteresowany spr...

Więcej