Reprezentacja umarłych w prawnie karnym

10 lutego 2022
Udostępnij:

Jest dokładnie tak jak napisałem w tytule i nie, nie pomyliłem się, choć jest to oczywiście pewien skrót myślowy. W prawnie karnym funkcjonuje bowiem instytucja, pozwalająca rodzinie ofiar, które poniosły śmierć w wyniku przestępstwa, wstępować w prawa strony procesu sądowego w roli oskarżyciela posiłkowego. Dzięki temu najbliżsi pokrzywdzonego pomimo, że ten już sam nie żyje, mają pełen wachlarz możliwości prawnych jakie kodeks postępowania karnego przyznaje stronie procesu – mówimy tutaj m.in. o możliwości składania wniosków dowodowych i pism, uczestnictwa w czynnościach procesowych, przesłuchiwania świadków, czy zaskarżania decyzji i rozstrzygnięć wydanych w sprawie karnej. Z materialnoprawnego punktu widzenia, najbliżsi osoby zmarłej nie są pokrzywdzonymi, wszak to nie oni bezpośrednio byli adresatami czynu zabronionego i nie ponieśli jego fizycznych konsekwencji, to jednak - poza powyższymi uprawnieniami - przysługuje im rówenież prawo do domagania się zadośćuczynienia za krzywdę jakiej doznali w wyniku straty osoby najbliższej. Bardzo ważne jest więc, aby najbliżsi osób zmarłych w związku z popełnionym przestępstwem, pomimo traumy jaka ich spotyka, pamiętali o jak najszybszym zwróceniu się o pomoc do adwokata celem udziału w postępowaniu od samego początku, bo to nader często ma zasadnicze znaczenie dla losów całego postępowania.

Jazeli potrzebujesz pomocy w sprawie karnej lub chcesz dowiedzeić się więcej zadzwoń pod poniższy numer, a postaram się Ci pomóc.

tel. +48 790 767 484

Puentując niniejszy wpis, formalnie jako adwokat w takich sprawach reprezentuję najbliższych zmarłego i to oni dają mi pełnomocnictwo do działania, faktycznie jednak bronię dobrego imienia osoby zmarłej, dążąc do prawdy i domagając się sprawiedliwości dla tych, którzy mówić już nie mogą…

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Marcin Lewcio

Sprawdź również

5 lutego 2023

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w kodeksie pracy od 2023 roku

Bieżący rok przyniesienie nam szereg zmian w obszarze przepisów prawa pracy. Zmiany te są ściśle związane ze wdrażaniem unijnej dyrektywy dotyczącej tzw. work-life balance, ...

Więcej
1 lutego 2023

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a podatek VAT

Sprzedażnieruchomości w ramach działalności gospodarczej bez podatku VAT, jeżeli tworzy ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Więcej
30 stycznia 2023

Opodatkowanie gier hazardowych - co powinniśmy o tym wiedzieć?

Gry hazardowe należy skategoryzować jako gry losowe, których wynik zależy od przypadku i szczęścia gracza. Opodatkowanie od gier hazardowych zostało uregulowane w Ustawie z ...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 lutego 2023

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a podatek VAT

Sprzedażnieruchomości w ramach działalności gospodarczej bez podatku VAT, jeżeli tworzy ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Więcej