Reprezentacja umarłych w prawnie karnym

10 lutego 2022
Udostępnij:

Jest dokładnie tak jak napisałem w tytule i nie, nie pomyliłem się, choć jest to oczywiście pewien skrót myślowy. W prawnie karnym funkcjonuje bowiem instytucja, pozwalająca rodzinie ofiar, które poniosły śmierć w wyniku przestępstwa, wstępować w prawa strony procesu sądowego w roli oskarżyciela posiłkowego. Dzięki temu najbliżsi pokrzywdzonego pomimo, że ten już sam nie żyje, mają pełen wachlarz możliwości prawnych jakie kodeks postępowania karnego przyznaje stronie procesu – mówimy tutaj m.in. o możliwości składania wniosków dowodowych i pism, uczestnictwa w czynnościach procesowych, przesłuchiwania świadków, czy zaskarżania decyzji i rozstrzygnięć wydanych w sprawie karnej. Z materialnoprawnego punktu widzenia, najbliżsi osoby zmarłej nie są pokrzywdzonymi, wszak to nie oni bezpośrednio byli adresatami czynu zabronionego i nie ponieśli jego fizycznych konsekwencji, to jednak - poza powyższymi uprawnieniami - przysługuje im rówenież prawo do domagania się zadośćuczynienia za krzywdę jakiej doznali w wyniku straty osoby najbliższej. Bardzo ważne jest więc, aby najbliżsi osób zmarłych w związku z popełnionym przestępstwem, pomimo traumy jaka ich spotyka, pamiętali o jak najszybszym zwróceniu się o pomoc do adwokata celem udziału w postępowaniu od samego początku, bo to nader często ma zasadnicze znaczenie dla losów całego postępowania.

Jazeli potrzebujesz pomocy w sprawie karnej lub chcesz dowiedzeić się więcej zadzwoń pod poniższy numer, a postaram się Ci pomóc.

tel. +48 790 767 484

Puentując niniejszy wpis, formalnie jako adwokat w takich sprawach reprezentuję najbliższych zmarłego i to oni dają mi pełnomocnictwo do działania, faktycznie jednak bronię dobrego imienia osoby zmarłej, dążąc do prawdy i domagając się sprawiedliwości dla tych, którzy mówić już nie mogą…

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Marcin Lewcio

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej