Czy Patronite to darowizna?

14 stycznia 2022
Udostępnij:

Twórcy internetowi, a są nimi youtuberzy, malarze, blogerzy, fotografowie, fundacje i inne stowarzyszenia odpowiadają za swoje produkcje i projekty samodzielnie. Istotnym jest, że z uwagi na fakt możliwości dofinansowania swoich ulubionych artystów powstaje masa zbiórek na poniesione przez nich koszty produkcji. Ponadto, co warto podkreślić, aktywność internetowa jest często jedynym źródłem ich zarobkowania, a to przez poświęcenie i niemożność pogodzenia pacy na etacie z tworzeniem własnego contentu. Aby pokryć koszty utrzymania i produkcji, twórcy korzystają z „Patronite”, czyli serwisu wspomagającego pozyskiwanie finansowania przez osoby twórcze, założony w 2015 roku przez Tadeusza Chełkowskiego i Michała Krawczyka. Podstawową formą działalności portalu jest pomoc w zdobywaniu comiesięcznego wsparcia od osób indywidualnych i instytucji, a także udostępnianie narzędzi wspomagających tworzenie i zarządzanie grupami Patronów oraz biblioteki Patronite Commons – otwartego zbioru utworów dostępnego dla twórców Patronite.pl

Na stronie głównej serwisu może znaleźć cytaty Grupy Filmowej Darwin – użytkownika serwisu -  z którego wynika,, że pozyskane wsparcie, dzięki którym wyprodukowali 23 krótkometrażowe filmy, wyniosło ponad pół miliona złotych. Co więcej, suma uzyskanych wpłat jest ogólnie dostępna, dlatego pojawiające się tam kwoty są zadziwiające, ponieważ ich wysokość pozwala przyjąć, że spokojnie pokrywają wszelkie potrzeby produkcji, codziennej egzystencji, a nawet więcej. Dodatkowo sama rejestracja na stronie jest bardzo prosta, a to jeszcze bardziej wpływa na wciąż rosnącą ilość zarejestrowanych użytkowników. Ich donacja może odbywać się w sposób jednorazowy, lub stały. W takiej sytuacji mamy do czynienia z nieodpłatnym przysporzeniem na rzecz autora, które jest traktowane jako darowizna.

 Jak, i czy w ogóle rozliczać darowiznę z Patronite?

Odpowiadając na pytanie, czy wpłacając jakąkolwiek kwotę na rzecz twórcy internetowego poprzez serwis Patronite może klasyfikować to jako darowiznę, to odpowiedź brzmi tak. Dla twórców ma to o tyle znaczenie, że klasyfikacja podatkowa będzie zależała od kilku czynników. Ważnym jest odpowiedź na pytanie, czy twórca działa w celach zarobkowych i w tym zakresie prowadzi działalność, czy też działa hobbistycznie, bez nastawienia na zysk. Z punktu widzenia prawnego poniżej pewnej kwoty, bez względu czy artysta jest przedsiębiorcą lub nie, nie istnieje obowiązek dokonywania takich rozliczeń. Jeżeli prowadzenie kanału na YouTube lub posiadanie konta w serwisie „Patronite” stanowi część naszej działalności, pozwalającej nam na egzystencję, dochód z nich płynący powinniśmy opodatkować na zasadach ogólnych. Przychody te nie mieszczą się jednak w żadnym źródle przychodu, dlatego też zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, powinny być utożsamione z przychodem zaliczonym do tzw. innych źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT . Jeżeli zaś twórca nie prowadzi działalności, lub działalność ta nie jest oficjalnie związana z aktywnością internetową, to wtedy należy po prostu zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego, a następnie rozliczyć się w sposób wskazany w ustawie, jeżeli kwota darowizn od jednego darczyńcy przekroczy kwotę wolną.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Podatek naliczany jest zależnie od wartości otrzymanej darowizny, według tabeli określonej w tym przepisie. Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej, a przyjmujemy, że wspierający to właśnie osoby niespokrewnione, często anonimowe, stawka podatku wynosi:

  • 12% dla darowizn do kwoty 10 278 zł;
  • 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł dla darowizn w przedziale od 10 278 zł do 20 556 zł,
  • 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł dla darowizn o wartości przekraczającej 20 556 zł.

Otrzymane wsparcie, zgodnie z przepisami prawa, należy udokumentować (w zakresie skrupulatnej ewidencji) i archiwizować przez kolejne pięć lat podatkowych. Jeśli obdarowany zobowiązany jest do zapłaty podatku od spadków i darowizn od kwoty przekraczającej kwotę wolną, ten obowiązek go nie ominie.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 


 

 

 

 

Julia Szmit

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej